Welke veiligheidsschoen kies je?

17 januari 2013

NPR-CEN-ISO-TR 18690 is een SUCAM document. SUCAM staat voor Selection, Use, Care and Maintenance. In deze praktijkrichtlijn wordt informatie gegeven over het kiezen, gebruiken en onderhouden van voet- en beenbescherming. Recent is dit document aangepast en opnieuw gepubliceerd.

Veiligheidsschoenen en werkschoenen

Zowel veiligheidsschoenen als werkschoenen zijn in twee klassen in te delen, op basis van het materiaal waarvan de schoen is gemaakt.

In de praktijkrichtlijn wordt onder andere uitgelegd welke markeringen en symbolen er in veiligheidsschoenen worden gebruikt. Er staat ook een uitleg in over de diverse categorieën veiligheidsschoenen en tegen welke gevaren bescherming wordt geboden.

Naast veiligheidsschoenen wordt er ook aandacht besteed aan werkschoenen. Deze schoenen hebben hun eigen categorie indeling en beschermingsniveaus.

Het is belangrijk om de keuze te maken voor het juiste beschermingsniveau van schoenen. Alle risico's die tijdens het werk worden gelopen, moeten in kaart worden gebracht. De richtlijn geeft een schema om stap-voor-stap in kaart te brengen welke risico's aanwezig zijn en welke bescherming hierbij nodig is.

Niet alleen de juiste bescherming is noodzakelijk. Draagcomfort, ergonomie en onderhoud zijn ook belangrijk. Door goed onderhoud kan de levensduur van schoenen worden verlengd.

Bron: nen.nl

VCA cursus

Ook veilig werken? Schrijf u nu in voor de praktische VCA cursus!V-Kam Education werkt onder andere voor:

Meer opdrachtgevers