Definitieve invoeringsdatum Wabo 1 oktober 2010

18 september 2010

Minister Huizinga van VROM heeft, in overleg met IPO, VNG en UvW besloten dat 1 oktober 2010 de definitieve invoeringsdatum van de Wet Algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) is. Hiermee komt duidelijkheid voor burgers, bedrijven en overheden over de datum waarop een verantwoorde invoering van de Wabo mogelijk is.

Wabo wet ook in milieu cursus

De nieuwe wabo wet maakt ook onderdeel uit van de milieu opleiding van V•Kam Education.

Kijk in de cursuskalender voor de datums van deze milieu cursus.V-Kam Education werkt onder andere voor:

Meer opdrachtgevers