Verplichtingen voor thuiswerkers en ZZP’ers

2 oktober 2012

Voor ZZP'ers houdt de wijzigin van het arbeidsomstandigheden besluit concreet in dat zij voortaan zélf moet zorgen voor de naleving van de arbo-regels. Doet de ZZP'er dat niet, dan kan de Inspectie SZW ingrijpen. Bedrijven/organisaties die ZZP'ers inhuren hebben geen andere verplichtingen ten overstaande van deze ZZP'ers dan ten overstaande van andere personeelsleden. Zij hoeven hun RI&E dan ook niet aan te passen voor ZZP'ers. Wel kan het verstandig zijn om (delen van) de RI&E ter beschikking te stellen aan de ZZP'er die een bedrijf inhuurt.

Bron: Steunpunt RI&E

Cursus preventiemedewerker

Wilt u meer weten over de Arbowet en de richtlijnen? Volg de praktische preventiemedewerker
cursus
van V-Kam Education.V-Kam Education werkt onder andere voor:

Meer opdrachtgevers