Verificatie echtheid en correctheid VCA diploma's

10 november 2010

2. Datum uitgifte voornoemde VCA diploma's vóór 1-1-2004

Verifieer bij de instelling die het VCA diploma of VCA certificaat heeft verstrekt dan wel bij de VCA Examenbank te Amersfoort, onder andere in het geval dat de diploma verstrekkende instelling niet langer is opgenomen in de lijst van erkende instellingen, vermeld op de website van de VCA Examenbank (http://www.vcaexamenbank.nl/)

3. VCA diploma's die niet te verifiëren zijn

VCA diploma's die niet te verifiëren zijn via de uitgevende instantie dan wel die niet in het CDR zijn opgenomen kunt u op echtheid en correctheid nagaan bij de VCA Examenbank in Amersfoort.

Bron: SSVVV-Kam Education werkt onder andere voor:

Meer opdrachtgevers