Update Covid-19 maatregelen.

Trainingen gaan door! Zowel live als in onze online classroom. Lees meer

Prorail introduceert Veiligheidsprestatieladder

25 juni 2012

Op 1 juli introduceert Prorail de Veiligheidsprestatieladder. Deze ladder is ontwikkeld om veiligheidsbewustzijn in bedrijfsculturen te meten.

ProRail introduceert 1 juli binnen de spoorbranche een instrument, dat in staat is veiligheidsbewustzijn in bedrijfsculturen te meten: de Veiligheidsprestatieladder. Het doel: mensen nog alerter maken op (on)veilige situaties in hun werk. Is de bedrijfscultuur zo dat iedereen elkaar makkelijk aanspreekt op risicovol gedrag? Hoeveel aandacht is er voor veiligheid in werkoverleg en andere gesprekken?

De Veiligheidsprestatieladder moet bedrijven via positieve prikkels stimuleren om te investeren in hun veiligheidscultuur. Daarom zegt Prorail; Hoe hoger op de ladder, hoe meer fictieve korting een bedrijf krijgt op de inschrijfprijs. Vanaf 2013 zal Prorail deze Veiligheidsprestatieladder gebruiken bij aanbestedingen.

Wat is de Veiligheidsprestatieladder ?

De ladder bestaat uit vijf tredes en telt achttien bedrijfsaspecten; van managementinteresse tot medewerkerbetrokkenheid. Voor alle aspecten is per trede aangegeven waar een bedrijf aan moet voldoen (de eis), welke criteria hierbij horen (de norm), hoe die criteria gewaardeerd worden (de scores) en waar een onafhankelijke auditor op moet letten; met andere woorden waar vind je de bewijzen? De veiligheidsladder moet bedrijven via positieve prikkels stimuleren om te investeren in hun veiligheidscultuur.

Veiligheidsprestatieladder training

Meer weten over de veiligheidsladder van Prorail? Schrijf u nu in voor de praktische Veiligheidsprestatieladder training!

Hoe werkt het?

Via audits wordt getoetst hoe bedrijven scoren op veiligheidsbewustzijn. Hoe hoger op de ladder, hoe meer fictieve korting een bedrijf krijgt op de inschrijfprijs bij Prorail. In eerste instantie is de ladder voor door ProRail erkende bedrijven. De ladder richt zich op de hele keten van opdrachtgever-opdrachtnemer-leverancier, daar is rekening mee gehouden bij het ontwerp. Daarbij is er veel energie gestoken in afstemming met spooraannemers, ingenieursbureaus en diverse veiligheidsdeskundigen.

Bron: DNV

 V-Kam Education werkt(e) onder andere voor:

Meer opdrachtgevers