Update Covid-19 maatregelen.

Trainingen gaan door! Zowel live als in onze online classroom. Lees meer

Veiligheid in wegenbouw kan beter

11 april 2012

 

Ook wordt bij ieder project met andere partijen samengewerkt. Bij voorbereiding van projecten moet de opdrachtgever rekening houden met de risico's voor werknemers later bij de uitvoering.

Ongevallen

In Nederland zijn ruim 11.000 bedrijven werkzaam in de grond-, weg- en waterbouw. Samen hebben ze zo'n 75.000 werknemers. De helft van hen werkt aan aanleg en onderhoud van wegen. In 2010 waren 6000 werknemers (8,1 procent) één of meer dagen ziek vanwege een arbeidsongeval. Dat is ruim twee keer zoveel als het landelijk gemiddelde. Een kwart van de werknemers in de sector heeft gezondheidsklachten door het werk. Ruim 36% heeft last van pijn en stijfheid in de ledematen en 42% heeft rugklachten. De Inspectie SZW wil dat deze cijfers in 2016 zijn gedaald.

Fysieke belasting

De inspectie richt zich in haar onderzoek vooral op lichamelijke belasting (tillen, duwen), inrichting van de werkplek (vooral vanwege aanrijdgevaar) en het veilig werken met verontreinigde grond en water. Bedrijven die al eerder zijn gewaarschuwd zullen vaker worden gecontroleerd. In de sector worden in samenspraak met betrokken partijen onder meer voorlichtingscampagnes uitgevoerd. Verder controleert de inspectie de rol van de opdrachtgever.

Bron: NEN

VCA cursus

Investeren in veiligheid loont! Tijdens de VCA cursus komen de diverse veiligheidsaspecten aan de orde.


V-Kam Education werkt(e) onder andere voor:

Meer opdrachtgevers