Veiligheid in magazijnen

28 september 2012

Een heftruckchauffeur in Biest-Houtakker kreeg een pallet potgrond over zich heen. Bij het lossen van de pallet dreigde de lading van de pallet te vallen. Hij sprong van de heftruck om erger te voorkomen, maar zag vervolgens de heftruck in zijn geheel kantelen en kreeg de zakken potgrond over zich heen. Collega's hebben hem uitgegraven. Hij kwam er gelukkig met een beenbreuk vanaf. 
Heftrucks zijn niet gevaarlijk. Ondeskundigheid en stoer gedrag van heftruckbestuurders zorgen voor onveilige situaties. Vijf door de wol geverfde opleiders in de heftruckwereld geven hier hun belangrijkste tip prijs. Welk advies aan heftruckchauffeurs zal nooit ontbreken bij iedere training?

'Kijk altijd achterom'

''Tijdens de training zet ik vaak een pion achter de heftruck bij de locatie waar de pallet moet worden weggezet. Daar schrikken de cursisten dan van en dat doet ze beseffen dat er zomaar iets achter hen kan staan. In theorie weten ze wel dat ze altijd moeten omkijken, maar in de praktijk gebeurt dat lang niet altijd. Chauffeurs vergeten heel vaak achterom te kijken, nadat ze een pallet hebben weggezet."

'Nooit zonder veiligheidsgordel'

''Al tijdens de theorie laat ik videobeelden zien waaruit blijkt wat er mis kan gaan als de veiligheidsgordel niet is bevestigd. Chauffeurs vinden het dragen van een gordel lastig. Ik begrijp dat wel, het is ook een rotding. Als je twee uur lang onafgebroken op de heftruck zit is er geen probleem. Wel als je om het kwartier van de truck moet stappen. We zoeken naar een andere oplossing. Bijvoorbeeld door de gordel zo te plaatsen, dat het lastig is om de gordel niet te dragen."

'Hou oogcontact'

"Degene die op de heftruck zit zal weinig overkomen. Hij zit in een stalen kooi. Dat kan leiden tot roekeloos rijgedrag en weinig besef voor de omgeving om hem heen. Maar collega's staan daar in de buurt hun werk te doen of lopen rond. Kijk om je heen, zoek voortdurend oogcontact met elkaar. Zo werkt het ook in het verkeer op een rotonde, waar een auto op af komt rijden. Heb je oogcontact met de ander, dan zal hij waarschijnlijk ook automatisch stoppen."

'Schade is geen schande'

"Neem snel actie bij een geknikte ligger of een ontwrichte staander. Haal direct de stelling leeg (natuurlijk niet bij acuut instortingsgevaar) en zet de omgeving af. Waarschuw de leidinggevende en de collega's. Het besef dat er echt een groot gevaar kan dreigen ontbreekt helaas maar al te vaak. Dat mag het management zich ook aanrekenen. Schade is geen schande."

'Alleen neigen als het moet'

"Heftrucks zijn het meest stabiel in hun gewichtsverdeling als de mast loodrecht staat. Geklungel bij de palletlocatie kan leiden tot schade aan de stelling of aan de lading door verkeerd insteken. Daarom geef ik cursisten altijd mee dat ze goed moeten nadenken over wel of niet neigen. Neig alleen als het moet, met een last op de vork, en doe dat dan een klein beetje.De mast zo ver mogelijk naar achteren neigen is echt niet nodig en zowel ergonomisch als economisch onverstandig."

'Wat maakt een magazijn onveilig'

Ongevallen met heftrucks blijven zich voordoen, ook in professionele, logistieke werkomgevingen. En er zijn meer onveilige situaties in magazijnen, ook los van de inzet van heftrucks. Om die reden organiseren importeursvereniging BMWT, EVO, Randstad en VTL - samen met Logistiek - ook dit jaar weer de Dag van het Magazijn en wel op woensdag 31 oktober in Diemen. Diverse workshops behandelen de rol van de leidinggevende, het effect van een hoog veiligheidsniveau op de motivatie van medewerkers, het analyseren van schades en de wijze waarop de bedrijfshulpverlening georganiseerd dient te zijn. Aan het einde van de dag is de uitreiking van de jaarlijkse prijs voor Het Veiligste Magazijn. Dit keer met drie kanshebbers: Philips DC, Scania Nederland en Valeo Service. Juryvoorzitter prof. René de Koster (Erasmus) reikt te prijs uit en houdt een verhaal over lopend onderzoek naar de factoren die het magazijn gevoelig maken voor ongelukken.

'Wat is het effect van goed beleid'

Voorafgaand aan de Dag van het Magazijn maakt Logistiek Magazine, samen met de BMWT, een special Arbeidsveiligheid, die verschijnt als bijlage bij het oktobernummer. Daarin wordt een beeld gegeven van de items waaraan bedrijven op dit gebied - soms letterlijk - hun hoofd stoten. De redactie vraagt lezers om een antwoord te geven op vragen als:
- Wat staat hoog op uw agenda?
- Waar gaat het regelmatig mis?
- Hebben keuringen en regels wel zin?
- Wat is het effect van goed beleid?

Bron:www.logistiek.nl/

Heftruck cursus

Creëer veilige werkomstandigheden voor uw heftruck chauffeurs door het aanbieden van een heftruck cursus!V-Kam Education werkt onder andere voor:

Meer opdrachtgevers