Veilig voedsel van de boerderij met ISO

1 maart 2012

Veilig voedsel van de boerderij is het doel van een nieuwe ISO technische specificatie. Het is de meest recente publicatie in de ISO 22000 reeks met normen voor voedselveiligheids-managementsystemen.

De boerderij is vaak één van de eerste schakels in de voedselketen die uiteindelijk leidt tot een maaltijd op tafel. De nieuwe ISO technische specificatie NPR-ISO/TS 22002 deel 3 is ontwikkeld om te garanderen dat in de boerderij goede procedures worden toegepast voor het handhaven van een hygiënische omgeving. Voedselveiligheidsgevaren in de voedselketen kunnen zo beter worden beheerst.

PRP's voor de boerderij

ISO/TS 22002-3 is één van een serie ondersteunende documenten in de ISO 22000 reeks met eisen aan basisvoorwaardenprogramma's ('prerequisite programmes' of PRP's) voor veilig voedsel. PRP's richten zich op basale omstandigheden en activiteiten die nodig zijn voor het waarborgen van de hygiëne in de gehele voedselketen en het leveren van veilig voedsel dat geschikt is voor menselijke consumptie. ISO/TS 22002-3 bevat eisen en richtlijnen voor het ontwerpen, implementeren en documenteren van PRP's voor de boerderij.

'Van zaadje tot karbonaadje'

"De voedselketen 'van zaadje tot karbonaadje' is lang, kan zich over de gehele wereld uitstrekken en heeft veel verschillende stakeholders", zegt Dominique Berget, leider van het ISO-team dat het nieuwe document heeft opgesteld. "Daarom is het ook van belang om de voedselveiligheid direct vanaf de eerste schakel te borgen, en meestal is dit op de boerderij. ISO/TS 22002-3 bevat 'state-of-the-art' eisen en richtlijnen om dit op een goede manier te regelen".

De nieuwe ISO technische specificatie is van toepassing op het telen van bijvoorbeeld granen, fruit en groente, maar ook bij het houden van (pluim)vee, varkens en vis en hun producten (bijvoorbeeld melk en eieren). Alle handelingen die te maken hebben met de boerderij zijn opgenomen in het toepassingsgebied van ISO/TS 22002-3, zoals sorteren, reinigen, verpakken van niet-verwerkte producten, diervoederproductie en intern transport op de boerderij. Het nieuwe ISO-document geeft specifieke voorbeelden van basisvoorwaardenprogramma's, maar die zijn slechts bedoeld als richtlijnen. Handelingen op de boerderij zijn namelijk erg divers, afhankelijk van grootte, type product, productiemethode, geografische omgeving, wet- en regelgeving enzovoort.

Bron: NEN

ISO 22000 cursus

Meer weten over ISO 22000? Volg de ISO 22000 cursus!


V-Kam Education werkt onder andere voor:

Meer opdrachtgevers