Veilig op vakantie

3 juli 2012

Gasflessen

 • Zet de fles altijd rechtop en zorg voor voldoende ventilatie openingen;
 • Gebruik geen slangen die langer zijn dan 1 meter. Let erop dat dit goedgekeurde hogedrukslangen zijn.Vernieuw de slangen minstens eens per twee jaar;
 • Zorg voor deugdelijke slangverbindingen:gebruik slangtule en slangklemmen.

Geen LPG

Het gebruik van LPG (autogas) in gasflessen is levensgevaarlijk en bovendien verboden. In tegenstelling tot een (auto)gastank voor LPG hebben gasflessen namelijk geen overvulbeveiliging. Bij herhaald overvullen met LPG kan de gasfles bezwijken met alle rampzalige gevolgen van dien. Ga dus niet zelf zitten knoeien met verloopstukken en dergelijke, maar laat het vullen van gasflessen over aan erkende vulstations.

Drukregelaar(s)

Gebruik altijd de juiste drukregelaar tussen gasfles en gasapparaat. De vereiste gasdruk vindt u op het typeplaatje van het betreffende gasapparaat. Gaat u op één fles apparaten met verschillende druk aansluiten, dan moet u ook verschillende drukregelaars gebruiken. Uiteraard monteert u de regelaar die de hoogste druk doorlaat het dichtst bij de gasfles; Vervang een drukregelaar na 5 jaar in verband met slijtage aan het membraan.

Elektriciteit

Gaat u zelf werkzaamheden aan de elektrische installatie van uw caravan verrichten, doe het dan veilig en conform de voorschriften.

 • De spanningswaarden in een caravan zijn 220 Volt en 12 Volt. Een spanning van 12 Volt is niet altijd ongevaarlijk. Brandgevaar kan ontstaan, bijvoorbeeld als de bedrading niet in orde is. Of wanneer u extra lampen of apparaten op de 12 voltinstallatie aansluit; De aansluiting van de caravan op een 220 voltinstallatie is het veiligst als u de blauwe, spatwaterdichte CEE-stekker en een neopreenkabel (van maximaal 20 meter lang) gebruikt. Rol de kabel altijd helemaal af: zo voorkomt u warmteontwikkeling;
 • Caravans met CEE-aansluiting zijn geaard. Heeft uw caravan geen CEE-aansluiting? Dan moet u een aardlekschakelaar plaatsen. Zorg er ook voor dat de metalen delen van uw caravan (wanden, chassis, aanrechtblad, enz.) geaard zijn;
 • Pas op met water en elektriciteit. Zo moet de buitenverlichting van uw caravan spatwaterdicht zijn.

Tips en trucs

 • Lees van alle materialen, toestellen en gereedschappen die u gebruikt eerst de gebruiksaanwijzing;
 • Ook in de caravan mag een brandblusser natuurlijk niet ontbreken. Uw doe-het-zelfzaak heeft een ruim assortiment;
 • Snel weten hoe uw caravan er aan toe is? Doe dan mee aan een caravancontrole van 3VO. In uw plaatselijke huis-aan-huisblad en op internet (www.3vo.nl) wordt aangekondigd wanneer er een 3VO-controle bij u in de buurt is;
 • Vul gasflessen nooit zelf, maar laat dit over aan erkende vulstations; Sluit gasflessen af als u ze niet gebruikt;
 • Bewaar gasflessen op een koele, goed geventileerde plaats, buiten het bereik van kinderen;
 • Laat knutselen aan elektriciteits- en gasleidingen bij voorkeur over aan vakmensen;
 • Plaats een gasfles nooit los in de caravan, maar op een voor gasflessen bestemde plaats, zoals de disselbak;

(bron: Brandweer.nl)

BHV cursus

Meer weten over brandbestrijding, ontruiming, communicatie en eerste hulp? Volg de praktische BHV cursus!


V-Kam Education werkt onder andere voor:

Meer opdrachtgevers