Update Covid-19 maatregelen.

Trainingen gaan door! Zowel live als in onze online classroom. Lees meer

Veel mis met veiligheid in kinderopvang

23 december 2016

Bij meer dan de helft van de kinderdagverblijven is de veiligheid niet in orde. Toezichthouder GGD maakt zich zorgen over ruim de helft van de peuterspeelzalen, kinderdagverblijven en buitenschoolse opvanglocaties.

Ook staan er vaak te weinig leidsters op een groep. Dat schrijft de Volkskrant op basis van uitgebreid eigen onderzoek onder drieduizend plekken voor kinderopvang.

De Volkskrant deed uitgebreid eigen onderzoek en onderzocht risicoprofielen van 3.173 kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en buitenschoolse opvanglocaties verspreid over Nederland, over de afgelopen vijf jaar. De gegevens zijn vergeleken met inkomensgegevens op buurtniveau (uit 2012) van het CBS.

Kinderopvang slechtst in arme buurten

Het zijn particuliere bedrijven die de kinderopvang verzorgen, voor het toezicht daarop zijn 25 regionale Gemeentelijke Gezondheidsdiensten (GGD’s) verantwoordelijk. Die hebben “lichte tot serieuze zorgen” over twee derde van de locaties in volkswijken en arme buurten, weet de Volkskrant. In buurten met gemiddeld hogere inkomens is de opvang beter. Ook daar bestaan echter in ruim de helft van de gevallen zorgen over de kwaliteit en veiligheid in de kinderdagverblijven.

"Een risicoprofiel is geen kwaliteitskeurmerk en zegt niets over de kwaliteit van de kinderopvang

Woordvoerder ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Weergave risicoprofielen in kleurcodes

De 25 GGD’s geven sinds 2012 op basis van hun openbare inspectierapporten en andere signalen jaarlijks een ­’risico-oordeel’ af van locaties voor kinderopvang. Koepelorganisatie GGD GHOR Nederland geeft de risicoprofielen weer in kleurcodes. Groen staat daarbij voor ‘geen zorgen’, geel voor ‘lichte zorgen over de nabije toekomst’, oranje is ‘(lichte) zorg over actuele situatie’ en rood staat voor ‘serieuze zorgen over de actuele situatie in de kinderopvanglocatie en de nabije toekomst’.

Preventiemedewerker cursus

Meer weten over veiligheid en de Arbowet? Volg de praktische preventiemedewerker cursus van V-Kam Education!

SZW: risicoprofiel geen kwaliteitskeurmerk

Minister Asscher van Sociale Zaken probeert al enige tijd meer grip te krijgen op de kwaliteit van de kinderopvang tussen 0 en 4 jaar. Volgens het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid klopt de informatie van de Volkskrant voor een deel niet. Zo zouden de cijfers over de risicoprofielen niet overeenkomen met die waar het ministerie over beschikt. “Een risicoprofiel is geen kwaliteitskeurmerk en zegt niets over de huidige kwaliteit van de kinderopvang”, aldus een woordvoerder. “Daar zijn andere instrumenten voor, zoals het openbare inspectierapport. Je kunt in onze ogen ook geen direct verband trekken tussen een risicoprofiel en de wijk waarin de opvang staat.”

Bron:arbo-online.nlV-Kam Education werkt(e) onder andere voor:

Meer opdrachtgevers