Dijksma wil THT datum niet afschaffen

5 februari 2013

HACCP cursus

Meer weten over hygiëne en voedselveiligheid? Volg de online HACCP cursus!

 

De Kamer wil dat de regering afspraken maakt met ketenpartijen over de houdbaarheidstermijnen voor niet-bederfelijke en zeer lang houdbare producten. Ook wil de Kamer weten of de THT-datum voor deze producten kan worden afgeschaft onder vermelding van de productiedatum. Mogelijk kan zo voedselverspilling worden teruggedrongen.

Verspilling

Uit onderzoek van Wageningen UR blijkt dat de meeste verspilling door het verstrijken van de houdbaarheidsdatum bij verse producten plaatsvindt (10%) en minder bij lang houdbare producten (5%). Naast het verstrijken van de houdbaarheidsdatum, leiden ook een slechte inkoopplanning bij consumenten en de keuze van de bedieningsgraad bij de supermarkt tot voedselverspilling.

Voedingscentrum

De consument is een belangrijke bron van verspilling. Een van de oorzaken is de verwarring omtrent het begrip van de twee verschillende houdbaarheidsaanduidingen: ‘Ten minste houdbaar tot’ (THT) en ‘Te gebruiken tot’ (TGT). Dijksma vindt het de taak van het Voedingscentrum de consument hier goed over voor te lichten.

Houdbaarheid
Het rapport van Wageningen UR stelt overigens ook dat de houdbaarheidsdatum (THT) voor veel lang houdbare producten met name een datum voor kwaliteitsgarantie is. Een kwaliteitsafname van een product zoals de producent dit wil verkopen, betekent echter niet per se dat het product niet meer veilig is te eten.

Consumentenbond
De Consumentenbond start dit jaar een onderzoek om vast te stellen hoe lang voedsel houdbaar is en hoe houdbaarheidsdata moeten worden geïnterpreteerd.

Ketensamenwerking
Dijksma verwacht veel van de werkgroep 'Optimalisatie Reststromen en Voedselverspilling' die recent door de supermarktbranche en levensmiddelenindustrie is opgericht. Alle partners uit de keten zijn in de werkgroep bezig een agenda samen te stellen om voedselverspilling terug te dringen.

Etikettering
Een producent is verplicht om een houdbaarheidsdatum aan te geven maar mag zelf bepalen hoe hij dat doet. Aan dit principe wil Dijksma niet tornen. Het bedrijfsleven moet zijn eigen verantwoordelijkheid nemen bij het vaststellen van de houdbaarheidsdata en daarbij ook rekening houden met voedselverspilling.

Volgens Dijksma toont het onderzoek van Wageningen UR ook aan dat het afschaffen van de houdbaarheidsdata niet zal leiden tot minder voedselverspilling. De consument vertrouwt immers op deze data.

Bron: vmt.nl

ISO 22000 cursus

Meer weten over ISO 22000? Volg de ISO 22000 cursus!


V-Kam Education werkt onder andere voor:

Meer opdrachtgevers