Taken milieu en leefomgeving naar Rijkswaterstaat en ILT

7 december 2012

Wat gaat er over naar Rijkswaterstaat?

De taken binnen de thema’s afval, bodem en ondergrond, broeikasgassen, F-gassenverordening, gebiedsontwikkeling, klimaatbeleid, materialen, mobiliteit, openbare verlichting en milieu wet- en regelgeving worden ondergebracht bij Rijkswaterstaat Leefomgeving. Hieronder vallen de taken van Bodem+, Kenniscentrum InfoMil, Gemeente Schoon en het Landelijk Meldpunt Afvalstoffen (LMA). Met het overgaan van deze taken naar Rijkswaterstaat wordt de basis gelegd voor een landelijke kennisfunctie van en voor alle overheden, die de schakel vormt tussen Rijk en decentrale overheden op het gebied van onze fysieke leefomgeving.

Wat gaat er over naar ILT?

De taken op het gebied van vergunningverlening voor de Europese Verordening Overbrenging Afvalstoffen (EVOA) en Besluiten (Besluit inzamelen Afvalstoffen (BIA) en Productbesluiten Afval (PBA)) worden met ingang van 1 januari 2013 uitgevoerd door de ILT.

Wat blijft bij Agentschap NL?

Agentschap NL versterkt haar profiel als de dienstverlener vanuit de Rijksoverheid als het gaat om duurzaam, innovatief en internationaal ondernemen. De financiële regelingen rondom duurzaamheid, zoals Groen Beleggen en MIA/Vamil, blijven bij Agentschap NL.

Wat merkt u van de nieuwe situatie?

De dienstverlening blijft doorgaan zoals u gewend bent. Wat wel verandert zijn de website, e-mail adressen en het centrale telefoonnummer. EVOA wordt gehuisvest in Den Haag bij de ILT. Met ingang van 1 januari 2013 herkent u Rijkswaterstaat en ILT als afzender van de communicatie.

Bron: agentschapnl

Milieu en ISO 14001 cursus

Wilt u meer weten over milieu wet- en regelgeving en ISO 14001? Schrijf u dan in voor de milieu cursus.


V-Kam Education werkt onder andere voor:

Meer opdrachtgevers