Update Covid-19 maatregelen.

Trainingen gaan door! Zowel live als in onze online classroom. Lees meer

Inspectie SZW maakt plannen voor 2014 bekend

11 oktober 2013

Investeer in uw medewerkers!

Schrijf nu in voor de praktische preventiemedewerker cursus.

Psychosociale arbeidsbelasting krijgt volgend jaar meer aandacht van de Inspectie SZW. Dat blijkt uit het Jaarplan 2014 van de inspectie. Het jaarplan vloeit voort uit het Meerjarenplan 2013-2014. Uit het Jaarplan 2014 volgt ook dat de Inspectie SZW zich volgend jaar extra wil inzetten om schijnconstructies aan te pakken. Hierover kon u al lezen in het bericht ‘Flexwerker krijgt sneller vast contract’. Door schijnconstructies te gebruiken kunnen werkgevers bijvoorbeeld de regels voor het minimumloon ontduiken.

Voorbereid op Inspectie SZW met actuele RI&E

Onder psychosociale arbeidsbelasting vallen de volgende arbeidsrisico’s: werkdruk, pesten, agressie en geweld, seksuele intimidatie en discriminatie. Als arboprofessional moet u ervoor zorgen dat u deze onderwerpen voldoende aandacht geeft in de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). Op die manier bent u goed voorbereid als de Inspectie SZW onverwacht voor de deur staat en de RI&E onder de loep neemt.
Denk ook aan het instellen van een gedragscode voor gewenst en ongewenst gedrag binnen uw organisatie. Een voorbeeld hiervan vindt u in de vaktool ‘Gedragscode gewenst en ongewenst gedrag (PSA)’.
Bron: Rendement


V-Kam Education werkt(e) onder andere voor:

Meer opdrachtgevers