Update Covid-19 maatregelen.

Trainingen gaan door! Zowel live als in onze online classroom. Lees meer

Symposium 'Veiligheid & Gedrag'.

11 mei 2016

Herkent u dat? Niet begrepen worden of de ander niet begrijpen, miscommunicatie, aannames, ontwijkingsgedrag, etc. Allemaal zaken die voortkomen uit gedrag en kunnen leiden tot incidenten zoals pesten, intimidatie en geweld, maar ook tot ongevallen met lichamelijk letsel of de dood tot gevolg hebbende. De herkenning is er, maar wat kunnen en willen we er met elkaar aan doen om dat te veranderen.

De verschillende gastsprekers vertellen u op inspirerende wijze over de verschillende inzichten en ontwikkelingen die er zijn op het gebied van gedrag en communicatie in relatie tot veilig en gezond werken. Diverse manieren van gedragsbeïnvloeding zullen aan de orde komen. Dit symposium zal u niet alleen informeren, maar ook inspireren om te doen en te streven naar een hoger niveau van (sociale)veiligheid, effectievere communicatie, prettiger, beter en veiliger samenwerken.

Dit symposium is onder andere bestemd voor bestuurders lokale overheden, directies en management Veiligheidsregio's, directies, management en preventiemedewerkers in overheidsdienst, Veiligheidskundigen, Arbo- en arbeidshygiënisten, medewerkers hulpdiensten, zzp'ers, mensen werkzaam in het onderwijs, etc. Kortom, voor iedereen die begaan is met veilig en gezond werken.

Bron: veiligheidengedrag.comV-Kam Education werkt(e) onder andere voor:

Meer opdrachtgevers