Strengere straffen bij overtredingen van de arbeidsregelingen

19 december 2012

Overtredingen van de arbeidsregelingen worden strenger bestraft. Hoe zit dat?

Vanaf 1 januari 2013 worden overtredingen van de arbeidsregelingen strenger bestraft. Regels voor eerlijk, gezond en veilig werken gelden voor alle werkgevers, in elke branche. Die regels zijn van toepassing op al uw werknemers. Van eigen mensen tot buitenlandse werknemers van ondernemingen die in uw opdracht bij u werken. De Inspectie SZW controleert of de regels worden nageleefd en treedt zo nodig streng op.

Boetes

Als u een overtreding begaat krijgt u een boete. Dat is nu ook al zo, maar vanaf 1 januari 2013 worden de maximum boetes voor de arbeidsregelingen verhoogd naar € 78.000. De boetenormbedragen worden ook verhoogd. Het boetenormbedrag voor overtredingen van de Wet arbeid vreemdelingen (Wav, was € 8.000) en de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (Wml, was € 6.700) worden verhoogd naar € 12.000 per werknemer. De boete voor overtreding van de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (Waadi), zoals uitzendbureaus, bedraagt al € 12.000.

Arbeidstijden

De Inspectie zal ook strenger controleren en aanzienlijk hogere boetes opleggen bij overtredingen op het gebied van arbeidsomstandigheden en arbeidstijden. Daarnaast geldt voor alle arbeidsregelingen het principe dat bij herhaling van de overtreding de boetes sterk oplopen.

Voorkom problemen. Weet hoe het zit. Het is belangrijk dat u zorgt dat u goed geïnformeerd bent over uw plichten.

Bron: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Preventiemedewerker cursus

Wilt u meer weten over Arbo en preventie? Schrijf u nu in voor de praktische preventiemedewerker cursus.V-Kam Education werkt onder andere voor:

Meer opdrachtgevers