STOOF en TNO gaan onderzoek doen naar ontwikkel(loop)banen voor laagopgeleide flexkrachten

23 januari 2013

STOOF en TNO willen een integrale aanpak ontwikkelen die de uitzendkracht en de intercedent op een simpele wijze inzicht geeft in aanwezige en te ontwikkelen competenties en welke taken daaraan kunnen bijdragen. Het is nooit systematisch onderzocht welke mogelijkheden flexwerk biedt voor ontwikkel(loop)banen. Waarschijnlijk gebeurt er in de praktijk al veel onbewust op het vlak van ontwikkel(loop)banen. Door goede praktijkvoorbeelden in kaart te brengen, willen STOOF en TNO intercedenten en uitzendkrachten bewust maken van de mogelijkheden en tools ontwikkelen die hen bij dit proces kunnen ondersteunen.
Mocht u belangstelling hebben om deel te nemen aan het onderzoek, dan stellen wij dat zeer op prijs. In de factsheet treft u alle informatie aan over het onderzoek en voorwaarden voor deelname.

VCU VIL

Voor intercedenten en leidinggevenden organiseert V-Kam Education de VCU VIL cursus. Dit kan via open inschrijving, in company en als elearning module.


V-Kam Education werkt onder andere voor:

Meer opdrachtgevers