Release AIM 2 januari 2018

20 december 2017

De Activiteitenbesluit Internet Module is nog niet aangepast aan de wijzigingen voor stookinstallaties in Activiteitenbesluit en -regeling van 19 december 2017.

De wijzigingen worden verwerkt in de AIM release van 2 januari 2018.

 

Op  2 januari 2018  komt een nieuwe versie van de Activiteitenbesluit Internet Module beschikbaar. In de nieuwe versie zijn wijzigingen in de regelgeving van 19 december 2017 en 1 januari 2018, gemeentelijke herindelingen en opmerkingen verwerkt.

Stookinstallaties - Checken milieuregels tussen 19 december 2017 en 2 januari 2018

Stel zo mogelijk het checken van milieuregels voor stookinstallaties uit tot na 1 januari 2018. Het checken van de luchtemissie-eisen voor stookinstallaties is in deze periode wel mogelijk met het Hulpmiddel regelgeving en emissie-eisen stookinstallaties.

Als u tussen 19 december 2017 en 2 januari 2018 de milieuregels checkt met de AIM, dan krijgt u een waarschuwing dat de regels nog niet zijn aangepast aan de wijzigingen van 19 december 2017. Bewaar de sessie via de knop "Later verder?" in de AIM. U kunt de sessie dan in 2018 weer openen. De AIM heeft uw antwoorden bewaard. Omdat er vragen veranderd kunnen zijn, moet u de AIM wel vanaf het begin doorlopen. U kunt vervolgens de aangepaste regels downloaden.

Stookinstallaties - Melden tussen 19 december 2017 en 2 januari 2018

Stel zo mogelijk het melden van een nieuwe of te wijzigen stookinstallatie uit tot na 1 januari 2018.

Wilt u tussen 19 december 2017 en 2 januari 2018 toch een nieuwe of te wijzigen stookinstallatie melden? Houdt er dan rekening mee dat er extra meldingsgegevens nodig zijn voor stookinstallaties met een thermisch ingangsvermogen van meer dan 1 MW. De eisen vindt u in artikel 1.21c van het Activiteitenbesluit.

Niet afgeronde meldingen of checks

Bent u in 2017 een AIM-sessie begonnen en kunt u de melding of check nog niet afronden?  Bewaar de sessie via de knop "Later verder?" in de AIM. U kunt de sessie dan in 2018 weer openen. De AIM heeft uw antwoorden bewaard. Omdat er vragen veranderd kunnen zijn, moet u de AIM wel vanaf het begin doorlopen.

Wijzigingen AIM 2 januari 2018

Met de release van 2 januari 2018 is de Activiteitenbesluit Internet Module aangepast aan de wijzigingen in het kader van:

  • de implementatie van de Richtlijn middelgrote stookinstallaties
  • de zuiveringsplicht glastuinbouw en driftreducerende technieken
  • de 3e lichting van erkende maatregelen voor energiebesparing

Daarnaast hebben we herindelingen van gemeenten en opmerkingen  verwerkt.

Wijzigingen Activiteitenbesluit- en regeling

In de AIM release van 2 januari 2018 zijn de volgende wijzigingen verwerkt:

  • Staatsblad 2017, nummer 330 (middelgrote stookinstallaties)
  • Staatscourant 2017, nummer 65868 (middelgrote stookinstallaties)
  • Staatsblad 2017, nummer 305 (zuiveringsplicht glastuinbouw)
  • Staatscourant 2017, nummer 60506 (zuiveringsplicht glastuinbouw)
  • Staatscourant 2017, nummer 69337 (3e lichting maatregelen energiebesparing)

De wijzigingen hebben effect op alle onderdelen van de AIM. Er zijn diverse vragen aangepast in de vragenboom en het meldingsformulier. Ook de outputbestanden met voorschriften en maatregelen zijn aangepast.

Een inhoudelijke toelichting op de wijzigingen vindt u op de pagina's Inhoudelijke gevolgen Richtlijn middelgrote stookinstallaties en Regelgeving in ontwikkeling.

Herindeling gemeenten en fusie waterschappen

Op 1 januari 2018 vinden de volgende gemeentelijke herindelingen plaats:

GEMEENTELIJKE HERINDELINGEN 1 JANUARI 2018

Gemeente per 1 januari 2018

Samengevoegde gemeenten

Zevenaar

Zevenaar en Rijnwaarden

Westerwolde

Vlagtwedde en Bellingwedde

Midden-Groningen

Slochteren, Hoogezand-Sappemeer en Menterwolde

Leeuwarden

Leeuwarden en noordoostelijke deel van Littenseradiel

Súdwest-Fryslân

Súdwest-Fryslân en zuidelijke deel van Littenseradiel

Waadhoeke

Franekeradeel, het Bildt, Menameradiel en het noordwestelijke deel van Littenseradiel


Opmerkingen

De AIM stuurt de meldingen Activiteitenbesluit vanaf 2 januari 2018 naar de nieuwgevormde gemeenten.

Tussen oktober en december 2017 heeft Rijkswaterstaat via de helpdesk en het suggestieformulier in de AIM opmerkingen en suggesties ontvangen. Hiervan heeft Rijkswaterstaat een groot deel in de AIM release van 2 januari 2018 verwerkt.

Bron:infomil.nlV-Kam Education werkt onder andere voor:

Meer opdrachtgevers