Publicatie ‘ISO 9001 voor de zorg' in november 2012

9 oktober 2012

Verwerking van commentaren in normontwerp

In het voorjaar van 2011 konden partijen commentaar leveren op het normontwerp prEN 15224. Alle commentaren, inclusief de commentaren uit de andere Europese landen, zijn besproken en verwerkt. Eén van de commentaren kwam van ISO. ISO heeft eisen gesteld aan het gebruik van teksten uit de ISO 9001:2008. De teksten uit ISO 9001:2008 zijn zichtbaar herkenbaar ten opzichte van de aanvullende tekst van de Europese normcommissie CEN/TC 362.

Publicatie in november 2012

De publicatie van het normdocument loopt vertraging op vanwege internationale afstemming. De verwachting is nu dat de normdocumenten EN 15224 en NEN-EN 15224 begin november 2012 worden gepubliceerd. Zodra we meer informatie hebben over de exacte datum, geven we hier bekendheid aan.

ISO 9001 en zorginstellingen

ISO 9001:2008 blijft dé norm voor een kwaliteitsmanagementsysteem dat organisatiebreed kan worden toegepast om prestaties continue te verbeteren en klanttevredenheid te verhogen. Er worden algemene eisen gesteld, onder andere op het gebied van klantgerichtheid, leiderschap, systeembenadering van managen en continu verbetering. De Europese norm EN 15224 verbetert voor zorginstelling de toepassing van principes en eisen van kwaliteitsmanagement volgens ISO 9001.

De norm is van toepassing op de verschillende sectoren in de gezondheidszorg zoals openbare gezondheidszorg, eerstelijnszorg, ziekenhuiszorg, geestelijke gezondheidszorg, gehandicaptenzorg, ouderenzorg en thuiszorg. De norm kan ook worden toegepast op samenwerkingsverbanden, bijvoorbeeld tussen ziekenhuizen en apotheken of laboratoria. Bestaande nationale of branchespecifieke kwaliteitsnormen kunnen in het kwaliteitsmanagementsysteem conform EN 15224 worden geïntegreerd.

Bron: NEN

Meer informatie over ISO 9001

Wilt u meer weten over de ISO 9001 norm en de praktische toepassing? Schrijf u dan nu in voor de ISO 9001 cursus!V-Kam Education werkt onder andere voor:

Meer opdrachtgevers