Update Covid-19 maatregelen.

Trainingen gaan door! Zowel live als in onze online classroom. Lees meer

Publicatie ISO 45001 in zicht

22 november 2017

De internationale norm ISO 45001 voor arbomanagementsystemen wordt eind november voor de laatste ronde, de FDIS-stemming, gepubliceerd. Het is dan niet meer mogelijk om inhoudelijk commentaar te geven, maar er kan door de leden wel worden aangegeven of zij voor publicatie van de norm zijn of niet. Deze stemming duurt 8 weken. De norm ISO 45001 ‘Occupational health and safety management systems – Requirements with guidance for use’ vervangt OHSAS 18001.

Van OHSAS naar ISO

In 2013 is besloten om OHSAS 18001 te herzien en als ISO-norm te publiceren. ISO 45001 is dé managementsysteemnorm voor arbomanagement en sluit aan bij de High Level Structure van ISO. De HLS maakt het onder andere mogelijk om systemen gemakkelijker te integreren en audits voor de diverse managementsysteemnormen te combineren. Omdat ISO 45001 deze structuur volgt zal die goed aansluiten op ISO 9001 voor kwaliteitsmanagement en ISO 14001 voor milieumanagement. Op die manier kunnen organisaties hun geïntegreerde KAM-systeem volledig op ISO-normen baseren. ISO 45001 vervangt OHSAS 18001.

Belang

Wereldwijd overlijden jaarlijks 2,3 miljoen mensen als gevolg van arbeidsongevallen of ziektes die werk gerelateerd zijn. Ongelukken in werksituaties en onveilige arbeidsomstandigheden kunnen worden verminderd of zelfs worden voorkomen wanneer robuuste en effectieve arbomanagementsystemen zijn geïmplementeerd. 

Dodelijke ongevallen op de werkplek springen het meest in het oog maar het merendeel van de werkgerelateerde sterfgevallen is de oorzaak van een slechte gezondheid en ziekten die worden veroorzaakt door te lange blootstelling aan risico’s en gevaarlijke stoffen. De ILO schat dat de directe en indirecte kosten van werkgerelateerde ziekten ongeveer 4 procent van het bruto nationaal product bedragen, ofwel wereldwijd 2,8 biljoen dollar per jaar. Daarom zou iedere organisatie proactief met werkgerelateerde gezondheid en veiligheid om moeten gaan. ISO 45001 biedt daarvoor een uitstekend kader.

Plan-Do-Check-Act

ISO 45001 is opgebouwd volgens de Plan-Do-Check-Act cyclus. Het figuur bevat de visualisering van het model voor arbomanagement, zoals die in de inleiding bij ISO 45001 is opgenomen. Hierin zijn de elementen uit de HLS volgens de PDCA-cyclus gerangschikt en is het element ‘leiderschap en betrokkenheid van werknemers’ in het centrum geplaatst als vliegwiel voor het hele systeem. De betrokkenheid van werknemers (worker participation) is een toevoeging ten opzichte van het element ‘leiderschap’ zoals dat in ISO 9001 en ISO 14001 is opgenomen. Dit geeft aan dat niet alleen leiderschap en betrokkenheid van het management, maar ook betrokkenheid en participatie van alle medewerkers cruciaal zijn voor effectief arbomanagement.

Laatste commentaren

Tijdens de vergadering van de internationale commissie in september 2017 zijn de laatste (inhoudelijke) commentaren op de norm besproken. Op basis van de besluiten die zijn genomen, is nu een nieuwe versie van de norm gemaakt. De definitieve publicatie van ISO 45001 wordt daarmee uiterlijk in het tweede kwartaal van 2018 verwacht. Een voorwaarde hiervoor is wel dat tijdens de laatste stemming voldoende landen vóór de publicatie van de norm stemmen. 

Net als ISO 9001 en ISO 14001 wordt ook ISO 45001 in het Nederlands gepubliceerd.

Tijdens een event in het kader van de publicatie van ISO 45001 zal uitgebreid aandacht aan worden besteed aan de implementatie van ISO 45001. 

 

Meer informatie

Voor lidmaatschap van de normcommissie OHSmanagementsysteem kan contact worden opgenomen met NEN Industrie & Veiligheid, 015 2 690 180 of iv@nen.nl.

 

Bron: NENV-Kam Education werkt(e) onder andere voor:

Meer opdrachtgevers