Publicatie ISO 45001 ‘Gezond en veilig werken’

23 maart 2018

ISO 45001 ‘Occupational health and safety management systems – Requirements with guidance for use’ is gepubliceerd. Tegelijkertijd is ook de Nederlandse vertaling van de norm beschikbaar gekomen. Beide documenten zijn bij NEN verkrijgbaar. ISO 45001 vervangt OHSAS 18001 (arbomanagement). Op 17 april organiseert NEN het congres ‘De impact van de nieuwe ISO 45001’.

Jaarlijks zijn er 2,3 miljoen dodelijke slachtoffers te betreuren door werkgerelateerde ongevallen en ziektes. Met een efficiënt managementsysteem voor gezond en veilig werken kunnen bedrijven onveilige werkomstandigheden en arbeidsongevallen beperken of zelfs vermijden. ISO 45001, de nieuwe internationale managementsysteem norm voor gezond en veilig werken, biedt hiervoor een passend kader.

High Level Structure

De nieuwe NEN-ISO 45001:2018 sluit aan bij de High Level Structure (HLS) voor managementsysteemnormen. De HLS maakt het onder andere mogelijk om systemen makkelijker te integreren en audits op het gebied van diverse managementsysteemnormen (zoals ISO 9001 voor kwaliteitsmanagement en ISO 14001 voor milieumanagement) te combineren. 

In 2013 is besloten om OHSAS 18001 ‘Arbomanagement’ te herzien en als ISO 45001 te publiceren. De Nederlandse titel van de norm is ‘Managementsystemen voor gezond en veilig werken - Eisen met richtlijnen voor gebruik’. Hiermee is ook de afkorting ‘G&VW’ als vervanging van ‘arbo’ in de norm geïntroduceerd.

Belangrijkste wijzigingen in ISO 45001

De belangrijkste aanvullingen in ISO 45001 ten opzichte van OHSAS 18001 zijn:

  • meer aandacht voor de participatie en consultatie van werknemers;
  • aparte paragrafen voor Management of Change, outsourcing, procurement en contractors;
  • integratie met andere bedrijfsprocessen;
  • meer aandacht voor de contextanalyse;
  • directe betrokkenheid leiding;
  • competenties i.p.v. trainingsbehoeften;
  • gedocumenteerde informatie i.p.v. procedures.

Introductiecongres ‘De impact van de nieuwe ISO 45001’

Op dinsdag 17 april 2018 organiseert NEN een introductiecongres in de Verkadefabriek in Den Bosch. 

De dag staat in het teken van gezond en veilig werken, het verbeteren van veiligheidsprestaties en veiligheidscultuur. ISO 45001 wordt inhoudelijk besproken, net als de wijzigingen ten opzichte van OHSAS 18001. Daarnaast is er aandacht voor contextanalyse, werknemersparticipatie, de relatie met VCA en de veiligheidsladder en andere managementsysteemnormen. Sprekers zijn onder meer Henk Kwakernaak (KWA), Anne Kamphuis en Hannelie Pleij (SSVV), Frans Stuyt (SCCM), Elsbeth Vogel (Philips Nederland), Rob Triemstra (Ministerie SZW). 

Bekijk het programma via: www.nen.nl/congresiso45001.

 

Bron:nen.nlV-Kam Education werkt onder andere voor:

Meer opdrachtgevers