Preventiemedewerker Arbowet

4 juni 2012

Wat zijn de drie wettelijke taken van een preventiemedewerker?

  • het opstellen en uitvoeren van de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)
  • het adviseren van en nauw samenwerken met de ondernemingsraad en personeelsvertegenwoordiging over de te nemen maatregelen voor een goed arbeidsomstandighedenbeleid
  • het (mede) inventariseren en uitvoeren van de twee bovengenoemde taken

Is een preventiemedewerker in een bedrijf verplicht?

In elk bedrijf moet volgens de Arbowet altijd minstens één preventiemedewerker aanwezig zijn. Dit kan een specialist zijn, maar ook medewerkers kunnen deze taak uitvoeren. Als een bedrijf maximaal 25 werknemers in dienst heeft, dan mag de directeur zelf ook de preventiemedewerker zijn.

Cursus preventiemedewerker

Wilt u meer weten over de taken van de preventiemedewerker en de Arbowet? Volg de praktische cursus preventiemedewerker bij V-Kam Education!


V-Kam Education werkt onder andere voor:

Meer opdrachtgevers