Update Covid-19 maatregelen. Trainingen gaan door in onze online classroom!

Lees meer

Ontdek meer op het V-Kam Education blog - Pagina 14

 • Werknemer bijna 4 uur per dag achter computer

  Nederlandse werknemers zitten op een werkdag gemiddeld 3,9 uur achter een beeldscherm. Het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) meldt zaterdag dat werknemers tussen de 25 en 35 jaar de kroon spannen, met gemiddeld 4,6 uur achter de computer.

  Geplaatst op 31 oktober 2012

  Lees verder
 • Aantal doden en gewonden in bouw daalt

  Er vallen steeds minder doden in de bouw en ook het aantal gewonden neemt licht af. Dat blijkt uit cijfers van de inspectie SZW, een onderdeel van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Maar het ministerie benadrukt dat het niet per se veiliger is geworden in de bouw.

  Geplaatst op 30 oktober 2012

  Lees verder
 • Dinsdag 30 oktober a.s. is het Dag van het veilig werken 2012

  De Stichting Samenwerken voor Veiligheid (SSVV) maakt zich sterk voor Het Veilig Werken. In eerste instantie als beheerder van het VCA- systeem, de Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist voor Aannemers. Sinds de introductie wordt dit systeem in een groeiend aantal branches toegepast en continu aangepast aan ontwikkelingen.

  Geplaatst op 23 oktober 2012

  Lees verder
 • ISO 14001 checklist

  ISO 14001 is de internationale norm voor milieumanagementsystemen. Deze ISO 14001 checklist is toepasbaar bij alle soorten organisaties, zoals groot en klein, profit en non-profit, dienstverlening en industrie.

  Geplaatst op 16 oktober 2012

  Lees verder
 • Gezond en veilig werken

  De NVVK heeft eind augustus een reactie gestuurd aan de commissie arbeidsomstandigheden van de Sociaal Economische Raad (SER) als reactie op de adviesaanvraag van staatssecretaris De Krom over de Visie op het stelsel voor gezond en veilig werken (http://www.ser.nl/nl/actueel/persberichten/2010-2019/2012/20120420_adviesaanvraag.aspx ). Verwacht wordt dat de SER voor 1 november 2012 dit advies uitbrengt aan de staatssecretaris. Sinds de aanvraag van de staatssecretaris eind april dit jaar heeft de Commissie Wet- en Regelgeving zich enorm ingespannen om op basis van de 84 pagina's tellende adviesaanvraag (inclusief bijlagen) een reactie samen te stellen namens onze vereniging.

  Geplaatst op 14 september 2012

  Lees verder
 • VCA basisveiligheid Litouws in 1 dag op 6 oktober

  Op zaterdag 6 oktober organiseren we een VCA basisveiligheid cursus in het Litouws. Aansluitend vindt het examen plaats in de Litouwse taal.  

  Geplaatst op 5 september 2012

  Lees verder
 • Dag van de BHV

  Wie ontfermt zich direct na een calamiteit over de slachtoffers? De BHV'ers. Hun taak is het om levens te redden - en dat hebben ze in het verleden ook meermalen gedaan. Jammer dus dat diezelfde BHV'ers lijden aan een enigszins stoffig imago en niet altijd worden gewaardeerd. De Dag van de BHV wil daar iets aan doen.

  Geplaatst op 6 augustus 2012

  Lees verder
 • Prorail introduceert Veiligheidsprestatieladder

  Op 1 juli introduceert Prorail de Veiligheidsprestatieladder. Deze ladder is ontwikkeld om veiligheidsbewustzijn in bedrijfsculturen te meten.

  Geplaatst op 25 juni 2012

  Lees verder
 • Herziene versie VCU norm 2011/05

  Per 1 november 2011 is een herziene versie van de VCU Veiligheid en Gezondheid Checklist Uitzendorganisaties van kracht, namelijk de VCU versie 2011/05. De VCU versie 2011/05 vervangt de VCU versie 2007/04. Hieronder vindt u de overgangsregeling en de verschillen tussen beide normen naast elkaar.

  Geplaatst op 21 juni 2012

  Lees verder
 • Opleiding Interne Auditor

  Een auditor dient gekwalificeerd te zijn. Hiervoor kan de (aanstaande) auditor een interne audit cursus volgen. Iedereen kan de opleiding volgen. Er is geen specifieke vooropleiding vereist. Wel is het handig als hij of zij over communicatieve vaardigheden beschikt, vasthoudend is, objectief is en over een analytisch vermogen beschikt.

  Geplaatst op 14 juni 2012

  Lees verder
 • VCA proefexamen

  VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) Checklist Aannemers. Voor bedrijven die risicovolle werkzaamheden verrichten is het raadzaam een VCA cursus te volgen. De cursussen zijn op diverse plekken in Nederland te volgen.

  Geplaatst op 14 juni 2012

  Lees verder
 • VCA opleiding

  VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) Checklist Aannemers. Voor bedrijven die risicovolle werkzaamheden verrichten is het aan te bevelen een VCA cursus te volgen.

  Geplaatst op 14 juni 2012

  Lees verder
 • KAM handboek

  KAM staat voor Kwaliteit, Arbo en Milieu. Het KAM handboek is een beschrijving van het managementsysteem van een organisatie. In het handboek wordt beschreven welke procedures gevolgd moeten worden om aan bepaalde (kwaliteits)eisen te voldoen. Daarnaast zijn onder andere taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van medewerkers vastgelegd in het handboek.

  Geplaatst op 14 juni 2012

  Lees verder
 • Personeel opleiden kan met subsidie

  Een categorie waar geld valt op te halen, is het opleiden van werknemers. De subsidies zijn er in de vorm van vergoedingen en als fiscale regelingen in de loonsfeer, de zogenoemde afdrachtvermindering onderwijs. Er zijn acht verschillende opleidingscategorieën, uiteenlopend van beroepsbegeleidende leerweg tot promotieonderzoek aan de universiteit waarvoor loonsubsidie beschikbaar is. Voor elk potje gelden weer andere voorwaarden om in aanmerking te komen. Tot nog toe hebben de regelingen de bezuinigingsdrift overleefd. Sommige bedragen zijn zelfs verhoogd. Hier vindt u 4 subsidies voor het opleiden van personeel » Bron: De Zaak

  Geplaatst op 2 mei 2012

  Lees verder
 • Veiligheid in wegenbouw kan beter

  De Inspectie SZW wil met meer inspecties, samenwerking en voorlichting de grond-, weg- en waterbouw veiliger en gezonder maken. Doel is werknemers zo lang mogelijk lichamelijk en geestelijk gezond te laten werken. Het werk in de grond-, weg- en waterbouw is vaak onveilig, mede doordat de werkplaats tijdelijk is en steeds opnieuw moet worden ingericht.

  Geplaatst op 11 april 2012

  Lees verder

Blijf op de hoogte en schrijf je hier gratis in voor de maandelijkse digitale KAM Praktijk! Alles over veilig, verantwoord en vakkundig werken.

V-Kam Education werkt onder andere voor:

Meer opdrachtgevers