Ontdek meer op het V-Kam Education blog - Pagina 13

 • Dinsdag 30 oktober a.s. is het Dag van het veilig werken 2012

  De Stichting Samenwerken voor Veiligheid (SSVV) maakt zich sterk voor Het Veilig Werken. In eerste instantie als beheerder van het VCA- systeem, de Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist voor Aannemers. Sinds de introductie wordt dit systeem in een groeiend aantal branches toegepast en continu aangepast aan ontwikkelingen.

  Geplaatst op 23 oktober 2012

  Lees verder
 • Consument geeft meer uit aan duurzaam voedsel

  De uitgaven aan duurzaam voedsel van de Nederlandse consument zijn flink gestegen. Dit blijkt uit de Monitor Duurzaam Voedsel.

  Geplaatst op 17 oktober 2012

  Lees verder
 • ISO 14001 checklist

  ISO 14001 is de internationale norm voor milieumanagementsystemen. Deze ISO 14001 checklist is toepasbaar bij alle soorten organisaties, zoals groot en klein, profit en non-profit, dienstverlening en industrie.

  Geplaatst op 16 oktober 2012

  Lees verder
 • Strengere controles bij milieubedrijven

  De regionale milieudienst DCMR Rijnmond in Rotterdam gaat vanaf volgend jaar chemische bedrijven strenger controleren. Vooral bedrijven die niet goed scoren op het naleven van regels of waar de veiligheidscultuur niet optimaal is, worden hard aangepakt.

  Geplaatst op 16 oktober 2012

  Lees verder
 • Gezond en veilig werken

  De NVVK heeft eind augustus een reactie gestuurd aan de commissie arbeidsomstandigheden van de Sociaal Economische Raad (SER) als reactie op de adviesaanvraag van staatssecretaris De Krom over de Visie op het stelsel voor gezond en veilig werken (http://www.ser.nl/nl/actueel/persberichten/2010-2019/2012/20120420_adviesaanvraag.aspx ). Verwacht wordt dat de SER voor 1 november 2012 dit advies uitbrengt aan de staatssecretaris. Sinds de aanvraag van de staatssecretaris eind april dit jaar heeft de Commissie Wet- en Regelgeving zich enorm ingespannen om op basis van de 84 pagina's tellende adviesaanvraag (inclusief bijlagen) een reactie samen te stellen namens onze vereniging.

  Geplaatst op 14 september 2012

  Lees verder
 • VCA basisveiligheid Litouws in 1 dag op 6 oktober

  Op zaterdag 6 oktober organiseren we een VCA basisveiligheid cursus in het Litouws. Aansluitend vindt het examen plaats in de Litouwse taal.  

  Geplaatst op 5 september 2012

  Lees verder
 • Dag van de BHV

  Wie ontfermt zich direct na een calamiteit over de slachtoffers? De BHV'ers. Hun taak is het om levens te redden - en dat hebben ze in het verleden ook meermalen gedaan. Jammer dus dat diezelfde BHV'ers lijden aan een enigszins stoffig imago en niet altijd worden gewaardeerd. De Dag van de BHV wil daar iets aan doen.

  Geplaatst op 6 augustus 2012

  Lees verder
 • Prorail introduceert Veiligheidsprestatieladder

  Op 1 juli introduceert Prorail de Veiligheidsprestatieladder. Deze ladder is ontwikkeld om veiligheidsbewustzijn in bedrijfsculturen te meten.

  Geplaatst op 25 juni 2012

  Lees verder
 • Herziene versie VCU norm 2011/05

  Per 1 november 2011 is een herziene versie van de VCU Veiligheid en Gezondheid Checklist Uitzendorganisaties van kracht, namelijk de VCU versie 2011/05. De VCU versie 2011/05 vervangt de VCU versie 2007/04. Hieronder vindt u de overgangsregeling en de verschillen tussen beide normen naast elkaar.

  Geplaatst op 21 juni 2012

  Lees verder
 • Opleiding Interne Auditor

  Een auditor dient gekwalificeerd te zijn. Hiervoor kan de (aanstaande) auditor een interne audit cursus volgen. Iedereen kan de opleiding volgen. Er is geen specifieke vooropleiding vereist. Wel is het handig als hij of zij over communicatieve vaardigheden beschikt, vasthoudend is, objectief is en over een analytisch vermogen beschikt.

  Geplaatst op 14 juni 2012

  Lees verder
 • Veiligheidskundige

  Een veiligheidskundige is specialist op het gebied van het veilig denken en het veilig handelen binnen een organisatie. Een veiligheidskundige adviseert over het veilig omgaan met grote v eiligheidsrisico's zoals de opslag van gevaarlijke stoffen, omgaan met gevaarlijke machines of valgevaar.

  Geplaatst op 14 juni 2012

  Lees verder
 • VCA proefexamen

  VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) Checklist Aannemers. Voor bedrijven die risicovolle werkzaamheden verrichten is het raadzaam een VCA cursus te volgen. De cursussen zijn op diverse plekken in Nederland te volgen.

  Geplaatst op 14 juni 2012

  Lees verder
 • VCA opleiding

  VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) Checklist Aannemers. Voor bedrijven die risicovolle werkzaamheden verrichten is het aan te bevelen een VCA cursus te volgen.

  Geplaatst op 14 juni 2012

  Lees verder
 • KAM handboek

  KAM staat voor Kwaliteit, Arbo en Milieu. Het KAM handboek is een beschrijving van het managementsysteem van een organisatie. In het handboek wordt beschreven welke procedures gevolgd moeten worden om aan bepaalde (kwaliteits)eisen te voldoen. Daarnaast zijn onder andere taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van medewerkers vastgelegd in het handboek.

  Geplaatst op 14 juni 2012

  Lees verder
 • Nieuwe website maakt ISO 26000 toepasbaar voor MKB

  Ondernemers die op een structurele manier aan de slag willen met MVO volgens ISO 26000 kunnen vanaf vandaag terecht op http://www.mvo-wegwijzer-iso26000.nl/ . Op deze website ontdekken ondernemers wat maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) voor hun bedrijf betekent en hoe zij MVO in hun bedrijfsvoering kunnen opnemen volgens de internationale richtlijn ISO 26000. De wegwijzer is ontwikkeld door MVO Nederland, NEN en Agentschap NL.

  Geplaatst op 7 mei 2012

  Lees verder

Blijf op de hoogte en schrijf u hier gratis in voor de maandelijkse digitale KAM Praktijk! Alles over veilig, verantwoord en vakkundig werken.

V-Kam Education werkt onder andere voor:

Meer opdrachtgevers