Uitkomst wereldwijd onderzoek ISO 9001

17 oktober 2011

In totaal zijn 11.722 reacties uit 122 landen binnen gekomen. Daarbij waren bedrijven uit alle 4 door ISO gedefinieerde productcategorieën. De uitkomsten zullen worden gebruikt bij de strategische besluitvorming rond de ISO-normen voor kwaliteitsmanagement. 

Belangrijke uitkomsten van het onderzoek waren:

  • De belangrijkste redenen voor ISO 9001-certificatie zijn: ‘klanttevredenheid', ‘marktbehoefte' en ‘eis van de klant';
  • De belangrijkste winstpunten van ISO 9001-toepassing zijn verbeterde klanttevredenheid en gestandaardiseerde bedrijfsprocessen;
  • Integratie met andere managementsystemen in de organisatie is mogelijk waarbij het ISO 14001 en OHSAS 18001 het meeste werden genoemd;
  • 57 % van de respondenten is niet tot weinig bekend met ISO 9004;
  • Relevantie ISO 9001:2008 (64% van de respondenten vindt ISO 9001 goed maar vindt verbetering wel nodig, 27% vindt het goed zoals het nu is, 5% vindt ISO 9001 niet langer relevant);
  • Voorkeur voor gegeven opties over de toekomstige ISO 9001 (geen enkele optie heeft meer dan 53% positieve reacties, maar de opties met één eisenstellende norm scoorden beter dan de opties met meer eisenstellende normen met verschillende niveaus van kwaliteitsmanagement);
  • Het relatieve belang van 14 nieuwe concepten in ISO 9001; hierbij scoorde ‘resource management' het hoogst.

Bron: NEN

ISO 9001 cursus

In de ISO 9001 cursus van V-Kam Education maakt u kennis met de praktische toepassing van ISO 9001.


V-Kam Education werkt onder andere voor:

Meer opdrachtgevers