Omzetting OHSAS 18001 in ISO-norm

3 januari 2013

 

Op donderdag 24 januari 2013, 10.00 - 12.30 uur, organiseert NEN een gratis informatiebijeenkomst over mogelijkheden voor deelname aan de normcommissie.

Review en herziening OHSAS

OHSAS 18001 moet na de review aansluiten bij de nieuwe ‘High Level Structure' voor ISO managementsysteemnormen, zoals eerder is gebeurd met ISO 14001 ‘Milieumanagement'.

Doel informatiebijeenkomst

Naar verwachting wordt het voorstel binnenkort formeel aan de leden van ISO voorgelegd. NEN (lid van ISO) zal namens de op te richten normcommissie vanuit Nederland reageren op het voorstel. Het doel van de informatiebijeenkomst is om partijen te informeren en te betrekken bij de nog op te richten normcommissie.

Bron: NEN

Meer informatie

Wilt u meer weten over OHSAS 18001 en managementsystemen? Schrijf u nu in voor de KAM coördinator opleiding!V-Kam Education werkt onder andere voor:

Meer opdrachtgevers