Update Covid-19 maatregelen.

Trainingen gaan door! Zowel live als in onze online classroom. Lees meer

VCA Actueel: “OHSAS 18001 en VCA bijten elkaar niet!”

12 november 2012

 

OHSAS 18001 is er vooral voor organisaties die een compleet managementsysteem willen, dat is aangepast aan de specifieke omstandigheden van het bedrijf. Organisaties met een OHSAS 18001-certificaat komen in aanmerking voor de ‘Inspectievakantie’ bij het toezicht op de Arbowet. Het beleid van de Inspectie SZW is er namelijk op gericht om organisaties met een OHSAS 18001-certificaat minder frequent of zelfs helemaal niet te bezoeken voor een inspectie.

MINDER EEN CHECKLIST

Frans Stuyt (SCCM directeur) neemt waar dat bedrijven die eerst VCA voerden, maar het systeem “te beklemmend” vinden, overstappen op OHSAS. Niet dat het er veel zijn, maar ze voelen zich aangetrokken door het feit dat OHSAS meer toegesneden kan worden op de eigen bedrijfssituatie. Stuyt: “VCA is meer een checklist, om het zwart-wit te zeggen. Het OHSAS-systeem is er meer op gericht dat bedrijven aantoonbaar nadenken over doelen en de middelen om deze te realiseren.” Tot de overstappers behoren, mede daarom, vooral grotere bedrijven, al spreekt Stuyt tegen dat OHSAS minder geschikt zou zijn voor kleine bedrijven. Wel is het zo, zegt hij desgevraagd, dat OHSAS eerder méér inspanningen vraagt dan minder. “Vooral in het begin van het traject. VCA is soms makkelijker, in die zin dat je gewoon aan bepaalde eisen moet voldoen. De tegenkant daarvan is dat je voor VCA soms dingen doet omdat ze nu eenmaal voorgeschreven zijn, niet omdat ze bij je situatie passen. OHSAS biedt meer flexibiliteit. Maar dat vraagt wel eigen inspanningen.”

OHSAS 18001 geen concurrent van VCA

Al met al kunnen we niet zeggen dat OHSAS een directe concurrent van VCA is. Stuyt kent zelf geen opdrachtgevers die OHSAS als eis stellen, laat staan opdrachtgevers die alléén OHSAS willen. “Door de onbekendheid met OHSAS 18001 hebben bedrijven soms zelfs moeite om opdrachtgevers die VCA eisen ervan te overtuigen dat zij met OHSAS een veiligheidsniveau hebben dat op zijn minst vergelijkbaar is. VCA heeft echt een jarenlange voorsprong opgebouwd.” Toch denkt Stuyt wel dat er iets verandert. “Dat heeft te maken met incidenten zoals in het Moerdijkgebied. Bedrijven gaan elkaar aanspreken op hun externe en interne veiligheid, zoals ze dat vroeger deden op milieu-inspanningen. Er is nu ook veel te doen over de naleving van BRZO-regels, de regels voor bedrijven met zware risico’s. Er worden in toenemende mate eisen gesteld aan de managementsystemen op dit gebied. Welnu, in Nederland hebben we voor de bescherming tegen zware ongevallen de NEN NTA 8620. Maar externe veiligheid kan niet zonder interne veiligheid, en dat is het gebied dat OHSAS bestrijkt. Bovendien geniet dat internationale erkenning. De ILO-norm wordt het in elk geval niet, dat is allang een gelopen race. Het is dus onontkoombaar dat er ooit een internationale ISO-standaard voor interne veiligheid komt, en daarvoor biedt OHSAS de basis. Inderdaad, niets let ons om verder te groeien.”

Bron: SCCM/VCA actueel

KAM coördinator opleiding

Meer weten over de verschillen en voordelen van OHSAS 18001 en VCA certificering? Schrijf u nu in voor de praktische KAM coördinator opleiding.


V-Kam Education werkt(e) onder andere voor:

Meer opdrachtgevers