NVWA: voedselinfecties weer gedaald

23 november 2012

Niet alle voedselinfecties en -vergiftigingen hebben een zoönotische oorsprong, maar de meest frequent voorkomende veroorzakers, Campylobacter en Salmonella, wel.

Voedselinfecties

De NVWA kreeg vorig jaar 363 meldingen van voedselinfecties binnen. Hiervan betrof het in 183 gevallen een uitbraak: twee of meer zieken door dezelfde bron. Dit aantal is lager dan het jaar daarvoor. Dat suggereert dat de daling van de voorgaande jaren doorzet. Het aantal betrokken zieken dat de NVWA gemeld kreeg, was 889.

Bij het Centrum Infectieziektebestrijding (RIVM-CIb) kwamen 42 meldingen van voedselinfecties binnen. Dit aantal meldingen komt sterk overeen met de cijfers tussen 2004 en 2010.

Uitbraken

In totaal hebben beide instanties 214 uitbraken met 977 zieken van voedselinfecties en -vergiftigingen geregistreerd. Daarnaast zijn 180 individuele gevallen gemeld. Deze getallen zijn echter een onderschatting, omdat niet iedere zieke de NVWA informeert of naar de huisarts gaat. Naar schatting zijn jaarlijks ongeveer 680.000 mensen in Nederland ziek door het eten van besmet voedsel.

Salmonella en Campylobacter

Voor 79% van de uitbraken gemeld bij het RIVM-CIb werd een ziekteverwekker bij de patiënt gedetecteerd, met name Salmonella (36%) en Campylobacter (36%). Salmonella zorgt voor de meeste zieken en ziekenhuisopnamen. Bij de NVWA werd in 2011 in 7,7% van alle meldingen een mogelijke ziekteverwekker in voedsel gevonden. Bacillus cereus (3,0%) werd net als in eerdere jaren het meest frequent aangetroffen, gevolgd door norovirus (1,4%).

HACCP cursus

Meer weten over HACCP en hygiëne? Schrijf u nu in voor de praktische online HACCP cursus.


V-Kam Education werkt onder andere voor:

Meer opdrachtgevers