Nieuwe ISO 19011 voor auditing gepubliceerd

17 juli 2018

De nieuwe ISO 19011:2018, de internationale norm voor het auditen van managementsystemen, is nu gepubliceerd. De norm geeft nog betere handvatten dan de vorige editie en past goed bij de nieuwe managementsystemen die zijn gebaseerd op de High Level Structure. De Nederlandse vertaling van deze norm komt na de zomer beschikbaar.

Managementsystemen helpen organisaties om hun doelen te bereiken, door risico’s te beheersen, kansen te benutten en aan eisen en verwachtingen van stakeholders te voldoen. Het uitvoeren van interne audits is een belangrijke manier om de effectiviteit van managementsystemen te beoordelen. De aanpassingen in de nieuwe ISO 19011 ‘Richtlijnen voor het uitvoeren van audits van managementsystemen’ zorgen ervoor dat goed kan worden ingespeeld op veranderingen in de markt, evoluerende technologieën en de vele nieuwe normen voor managementsystemen die onlangs zijn gepubliceerd of herzien.

Effectieve auditing van het managementsysteem

Om het beste uit een managementsysteem te halen en om voor continue verbetering te zorgen, is het goed om regelmatig audits uit te voeren. Wanneer u, net als veel andere organisaties een managementsysteem toepast dat aan verschillende normen moet voldoen, stelt dat speciale eisen aan de interne audits.
ISO 19011:2018 biedt uitkomst door de uniforme, geharmoniseerde aanpak, waardoor effectieve en geïntegreerde auditing van uw managementsysteem mogelijk is. U bespaart daarmee tijd en kosten en krijgt een goed inzicht of uw systeem voldoet aan alle eisen die de verschillende normen daaraan stellen. En vooral of uw systeem zorgt voor een betere integrale bedrijfsvoering en resultaten die in alle opzichten ‘goed’ zijn.

Belangrijkste wijzigingen

De belangrijkste wijzigingen in ISO 19011:2018 zijn:

  • de op risico’s gebaseerde benadering van het managen en uitvoeren van audits waarmee wordt ingespeeld op de toegenomen aandacht voor risico’s en kansen in zowel de managementsysteemnormen als de markt waarin organisaties opereren;
  • tips over het auditen van nieuwe elementen van managementsystemen, zoals contextanalyse, leiderschap, risicomanagement, compliancemanagement en een life-cycle benadering;
  • tal van kleinere aanvullingen in de richtlijnen voor het managen van een auditprogramma en het uitvoeren van een audit.

Introductie-event ‘ISO 19011: Auditing in beweging’

Op donderdag 20 september organiseert NEN een introductie-event ‘ISO 19011: Auditing in beweging’. Met inspirerende verhalen en ervaringen van thought leaders en topconsultants, die kennis, verrassende inzichten en avontuurlijke perspectieven delen. Beweeg mee, ervaar en oefen met nieuwe technieken van auditen en ga aan de slag met praktische werkwijzen en inzichten om interne audits te organiseren, uit te voeren en op te volgen. Bekijk en kies uit het uitgebreide programma en haal zo uit de dag wat ú nodig heeft, via www.nen.nl/congresiso19011.

Bron:nen.nlV-Kam Education werkt onder andere voor:

Meer opdrachtgevers