Update Covid-19 maatregelen. Trainingen gaan door in onze online classroom!

Lees meer

Nieuwe EHBO-richtlijnen voor BHV’ers

4 mei 2016

De Nederlandse Richtlijnen Eerste Hulp 2016 zijn gepubliceerd. Een BHV’er kan deze voorschriften doornemen en zo nodig raadplegen bij het verlenen van eerste hulp.

BHV cursus basis | V-Kam Education®

De Nederlandse Richtlijnen Eerste Hulp 2016 zijn ontwikkeld voor opleidingen op het gebied van Eerste Hulp bij Ongevallen (EHBO).

Richtlijnen

In het document staat beschreven welke voorbereidingen een eerstehulpverlener moet treffen en wat de uitgangspunten zijn voor het bijstaan van een slachtoffer. De maatregelen die een eerstehulpverlener kan nemen, verschillen natuurlijk per situatie. Denk aan eerste hulp bij brandwonden, hartklachten of een paniekaanval. De nieuwe richtlijnen besteden hier dan ook veel aandacht aan.

Voorgeschreven handelingen

Eerstehulpverlening is binnen organisaties doorgaans een taak van de BHV. Voor de BHV’ers lijkt het dus een goed idee om de nieuwe richtlijnen door te nemen en die bovendien op te slaan op een voor ieder toegankelijke plek. Zij kunnen zo hun kennis up-to-date houden. In geval een BHV’er daadwerkelijk eerste hulp moet verlenen, kan hij bij twijfel over de beste aanpak zelfs de benodigde informatie over voorgeschreven handeling erbij pakken.
In de Arbowet is bepaald dat BHV’ers voldoende moeten zijn opgeleid om hun taken te kunnen uitvoeren. Werkgevers doen er daarom goed aan om in de gaten te houden dat BHV’ers tijdens hun BHV-opleiding voldoende leren over eerstehulpverlening.

BHV cursus

Investeer ook in een veilige werkomgeving. Schrijf uw medewerkers vandaag nog in voor een BHV cursus.

Wetenschappelijk onderzoek

De Nederlandse Richtlijnen Eerste Hulp 2016 zijn tot stand gekomen door een samenwerking tussen het Oranje Kruis, het Rode Kruis en het Nederlands Instituut voor Bedrijfshulpverlening. De handelingen die zij in de richtlijnen omschrijven, zijn voor een groot deel gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek.

Bron: arbo-online.nlV-Kam Education werkt onder andere voor:

Meer opdrachtgevers