Nieuwe editie NEN 3140 verschenen

19 april 2011

NEN 3140 is na ruim 12 jaar vernieuwd; eenduidiger en beter leesbaar. Het gebruik van NEN 3140 stimuleert het veilig werken aan en met laagspanningsinstallaties. Alle belangrijke bepalingen uit NEN-EN 50110 die voor de veiligheid van belang zijn, zijn in de nieuwe NEN 3140:2011 verwerkt. SPE 3140:1998 komt hiermee te vervallen.

De ervaringen in de Nederlandse praktijk zijn verwerkt in een beter leesbare norm, die duidelijker is in de keuzes die moeten worden gemaakt bij de inrichting van een veilige elektrotechnische bedrijfsvoering.

Bron: NEN

NEN 3140 cursus

Voor het veilig keuren van elektrisch gereedschap organiseert V-Kam Education de NEN 3140 keurmeester cursus. Meer informatie over deze NEN 3140 cursus.


V-Kam Education werkt onder andere voor:

Meer opdrachtgevers