Nieuwe druk BHV boek NIBHV

29 januari 2013

Wijzigingsblad Basisopleiding BHV 17e druk

In dit document zijn de inhoudelijke wijzigingen aangegeven die zijn aangebracht in de 18e druk. De pagina's verwijzen naar de pagina's in de 17e druk.
Pagina 3, 2e alinea, 2e en 3e regel wijzigen in
: In 2010 gebeurden naar schatting 224.000 arbeidsongevallen met letsel en verzuim.
Pagina 28, paragraaf 3.3, 3e regel, na: (zoals een mes of een glasscherf) er niet uit.' invoegen: Geef druk op de wond door aan weerszijden van het vreemde voorwerp te drukken.
Pagina 34, 2e regel wijzigen in: Houd het oog van bovenaf open. Op deze wijze wordt voorkomen dat het spoelwater met de chemische stof over de hand van de bedrijfshulpverlener loopt.
Pagina 35, paragraaf 3, 2e bolletje: bolletje en tekst ' Houd het getroffenlichaamsdeel hoog.' verwijderen.
Pagina 36, paragraaf 3.1, 1e bolletje, tekst wijzigen in: 'Laat het slachtofferzitten, geef het gewonde been rust.'
Pagina 36, paragraaf 3.1, laatste bolletje, tekst wijzigen in: Geef de enkel rust.
Pagina 41, vraag 2, antwoord c wijzigen in: door oprekken van de pezen.
Pagina 41, vraag 4, alternatief a wijzigen in: de getroffen arm koelen.
Pagina 62, paragraaf 2.6, 3e regel: na 'U moet nu starten met reanimeren: het geven van dertig borstcompressies gevolgd door twee beademingen.' invoegen: Zorg dat het slachtoffer op een harde
ondergrond ligt, zodat u goed kunt reanimeren.

Toelichting op de wijzigingen op pagina 35 t/m 41 kneuzingen en verstuikingen, hooghouden ledemaat

Bij spierletsel (verstuiking) werd tot nu toe geadviseerd om het getroffen ledemaat hoog te houden. De achtergrond daarvan was dat vermoed werd dat de zwaartekracht mee hielp de zwelling te verminderen. Bij spierletsel wordt in de internationale richtlijnen (International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies; International first aid and resuscitation guidelines 2011; Geneve 2011) in het geheel niet gesproken over wel of niet hooghouden. Wel wordt geadviseerd terughoudend te zijn met het uitoefenen van invloed op de doorbloeding (door middel van een drukverband of door hooghouden). Uit onderzoek is namelijk gebleken dat dit invloed kan hebben op de doorbloeding in dat deel van de getroffen ledemaat dat zich voorbij het letsel bevindt. Koelen is de beste en veiligste optie.

BHV cursussen

Meer informatie over bedrijfshulpverlening en de praktische toepasbaarheid?
Neem contact op voor meer informatie of schrijf u in voor de BHV cursus.V-Kam Education werkt onder andere voor:

Meer opdrachtgevers