Nieuwe BHV-norm in ontwikkeling

2 mei 2012

De BNO is, naast bouwkundige en installatieve voorzieningen, één van de pijlers van (brand)veiligheid. De norm bevat eisen voor het BNO-beleid, de prestaties van de BNO en de documentatie in het BNO-plan. BHV maakt onderdeel uit van het BNO-beleid van elk bedrijf. De norm is bedoeld voor zowel 'de bakker op de hoek' als grote complexe organisaties.

De nieuwe norm wordt een samenvoeging van de normen NEN 4000 'Bedrijfshulpverlening' en NEN 8112 'Leidraad voor ontruimingsplannen'. De norm gaat niet alleen in op bouwwerken, maar ook op ‘niet gebouwen' zoals evenemententerreinen en vervoerssystemen. Naast het wettelijk kader zijn in de norm vier principes leidend: de omslag van norm- naar risicodenken, continuïteit van bedrijfsvoering, zelfredzaamheid en gelijkwaardigheid. Met gelijkwaardigheid wordt een goede afstemming van het BNO-beleid in relatie met de B, I en O componenten (Bouwkundig, Installatietechnisch en Organisatorisch) bedoeld.

Publicatie norm(ontwerp)

Naar verwachting wordt het normontwerp in het najaar van 2012 gepubliceerd. Belanghebbenden kunnen dan commentaar leveren op het document, dat dan wordt behandeld door de normcommissie. Naar verwachting wordt de definitieve norm begin 2013 gepubliceerd. Daarnaast wordt een toolkit ontwikkeld waarin voorbeelden en achtergrondinformatie worden opgenomen. Op het moment van publicatie van de nieuwe norm NEN 8112 worden de huidige normen NEN 4000 en NEN 8112 ingetrokken.

Bron: NEN

BHV cursus

V-Kam Education is al sinds 2001 actief als aanbieder van landelijk erkende BHV cursussen. Zowel in company, bij u op locatie, als via een landelijk dekkende kalender voor open schrijving. Voor de basis BHV cursus, BHV online cursus en de BHV herhalingscursus heeft u keuze uit meer dan 50 locaties in heel Nederland!


V-Kam Education werkt onder andere voor:

Meer opdrachtgevers