Nieuwe auditnorm NEN-EN-ISO 19011 (nl) gepubliceerd

6 december 2011

De nieuwe versie van NEN-EN-ISO 19011 'Richtlijnen voor het auditen van managementsystemen' is gepubliceerd. De norm is vertaald in het Nederlands.

ISO 19011 is dé internationale norm voor het auditen van álle managementsystemen, zoals kwaliteit, arbo, milieu, energie, informatiebeveiliging en (voedsel)veiligheid. 
Met deze ISO 19011 heeft u een belangrijk instrument in handen om uw managementsysteem te verbeteren of om een audit uit te voeren bij uw leverancier.

De meest opvallende wijzigingen

  • Nu van toepassing is op het auditen van alle typen managementsystemen, zoals die voor arbomanagement, voedselveiligheid en informatiebeveiliging
  • Meer nadruk op het auditprogramma (betere aansluiting van auditing op de risico's en prioriteiten van de organisatie en het vergroten van de betrokkenheid van top management)
  • Focus van audits op die activiteiten en onderdelen van de organisatie waar risico's spelen
  • Nieuw als methode: auditen op afstand (‘remote auditing')
  • Meer aandacht voor het vertrouwelijkheid - het correct omgaan met gevoelige of vertrouwelijke informatie bij de uitvoering van audits (nieuw principe)
  • Voorbeelden van benodigde competenties van auditors (per discipline)

Bron: NEN

Interne audit cursus

De nieuwe ISO 19011 norm is ook de basis voor de 1 daagse interne audit cursus en de 2 daagse interne audit training van V-Kam Education.


V-Kam Education werkt onder andere voor:

Meer opdrachtgevers