Bouwsector ontwikkelt nieuw instrument om ongevallen te voorkomen

5 november 2012

Kerngedachte achter het instrument is dat we van elk (bijna-)ongeval kunnen leren. Door deze op een eenduidige manier te registreren en analyseren kan herhaling in de toekomst worden voorkomen. Er zou niet alleen lering getrokken moeten worden uit de grotere ongevallen, zoals het ongeval met de B-Tower dat veelvuldig in het nieuws was, maar ook uit kleinere incidenten. Iets dat de ene keer toevallig nét goed gaat, zoals een vallende steen die niemand raakt, kan een volgende keer namelijk wel slachtoffers eisen. Met het voorkomen van dit soort ogenschijnlijk kleine incidenten kunnen faalkosten worden geminimaliseerd.

Het nieuwe instrument is een praktisch digitaal hulpmiddel. Volgens een vast format kunnen alle ongevallen en incidenten gemakkelijk en snel worden vastgelegd en onderzocht. Vervolgens krijgen bouwbedrijven direct specifieke aanbevelingen aangeboden om herhaling te voorkomen.

Volgens Jan Warning, directeur van Arbouw geeft dit instrument een volgende impuls aan de veiligheid in de bedrijfstak: "De afgelopen jaren is al veel geïnvesteerd in techniek, hulpmiddelen en werkmethoden. Maar we zijn er nog niet. Dit instrument verbetert het veiligheidsbesef in ondernemingen en zal bovendien leiden tot minder procesverstoringen."

In het bestuur van Arbouw zijn Bouwend Nederland, FOSAG-NOA, FNV Bouw en CNV Vakmensen vertegenwoordigd. De ontwikkeling van het instrument vindt plaats met ondersteuning van het ministerie van SZW.

Bron: samenveiligwerken

preventiemedewerker cursus

Meer weten over preventie, incidenten en ongevalsanalyse? Schrijf u nu in voor de preventiemedewerker cursus.V-Kam Education werkt onder andere voor:

Meer opdrachtgevers