NIBHV start campagne zelfredzaamheid en bedrijfshulpverlening

12 december 2012

Bij de overheid en de professionele hulpverleningsdiensten is al enige tijd een ontwikkeling gaande om meer gebruik te maken van de zelfredzaamheid van burgers. De achterliggende gedachte is dat mensen vanuit zichzelf gemotiveerd zijn om veiligheidsproblemen te voorkomen en te beperken. Veiligheid is daarbij dus niet iets dat exclusief op het bordje ligt van de overheid, van werkgevers of van hulpverleners, maar 'veiligheid is van ons allemaal'.

Uit onderzoek blijkt dat bedrijven en hulpverleningsdiensten uitgaan van de eigen rol van de burger, maar ook een belangrijke rol zien voor de bedrijfshulpverlening. Het NIBHV heeft in samenwerking met een externe partij een visie ontwikkeld op een dergelijke nieuwe BHV-organisatie. De visie is toegeschreven naar de gezondheidszorg, maar ook bruikbaar voor andere bedrijfstakken, met name waar men te maken heeft met verminderde zelfredzamen, zoals het onderwijs.

Bron: NIBHV

BHV cursussen

Meer informatie over bedrijfshulpverlening en de praktische toepasbaarheid? Neem contact op voor meer informatie of schrijf u in voor de BHV cursus.


V-Kam Education werkt onder andere voor:

Meer opdrachtgevers