NEN publiceert NTA voor registratie arbeids- en bedrijfsongevallen

14 januari 2013

Doel NTA

Het doel van NTA 8031 is om werkgevers een handvat te bieden voor het opzetten van een effectieve ongevalregistratie. Hiermee krijgen ze meer inzicht en kunnen analyses gemaakt worden om ongevallen in de toekomst te voorkomen. Daarnaast kan de registratie worden gebruikt voor benchmarking. De NTA staat los van de wettelijke verplichting om een registratie bij te houden.

Registratie: waardevolle informatie

De Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) verplicht werkgevers om een lijst bij te houden van arbeidsongevallen die hebben geleid tot een verzuim van meer dan drie dagen. Daarnaast is de werkgever verplicht arbeidsongevallen te rapporteren die door Inspectie SZW (voorheen de Arbeidsinspectie) als meldingsplichtig worden bestempeld. Er is sprake van een meldingsplichtig arbeidsongeval als iemand door een ongeval op het werk blijvend letsel oploopt, in een ziekenhuis wordt opgenomen, of overlijdt.

Gegevens over meldingsplichtige ongevallen bevatten waardevolle informatie over de veiligheid op de werkplek. Meldingsgegevens geven echter alleen inzicht in ernstige ongevallen. Niet-meldingsplichtige ongevallen, bijna-ongevallen en gevaarlijke situaties bevatten ook waardevolle informatie. NTA 8031 kan door werkgevers worden gebruikt voor het registreren van zowel meldingsplichtige als niet-meldingsplichtige ongevallen, bijna-ongevallen, gevaarlijke situaties en handelingen en ongevallen met EHBO.

Bron: nen.nl

Cursus preventiemedewerker

Meer weten over Arbo, verzuim en ongevallen? Schrijf u nu in voor de praktische preventiemedewerker cursus van V-Kam Education!V-Kam Education werkt onder andere voor:

Meer opdrachtgevers