NEN 3140 Certificaat

4 juni 2012

Wat is NEN3140?

De NEN 3140 heeft betrekking op bedrijfsvoering van elektrische installaties en apparatuur. Ze geldt voor elektrische apparaten en installaties met een nominale spanning tot 1000 Volt wisselspanning.

NEN3140 inspectie

Tijdens een NEN3140 inspectie moet naar voren komen dat elektrische installaties veilig te gebruiken zijn. Ook wordt er gekeken of elektrische gereedschappen veilig te gebruiken zijn en of personen die aan en in de omgeving van elektrische installaties werken geïnstrueerd zijn over de veiligheid. In verband met de veiligheid van medewerkers, relaties en de juridische aansprakelijkheid wordt elk bedrijf verplicht door de Arbowet om elektrotechnische installaties met regelmaat te laten controleren.

NEN 3140 keuring van gereedschappen

Voor het veilig keuren van elektrische gereedschappen volgt u de NEN 3140 cursus keurmeester.V-Kam Education werkt onder andere voor:

Meer opdrachtgevers