Update Covid-19 maatregelen.

Trainingen gaan door! Zowel live als in onze online classroom. Lees meer

'Nederland moet meer informatie voedselveiligheid gaan delen'

1 mei 2014

HACCP cursus

In het beheersen van de aspecten van voedselveiligheid spelen uw medewerkers een belangrijke rol. Hygiënisch werken is namelijk van groot belang om besmetting te voorkomen. Kennis van de principes en het belang van persoonlijke en bedrijfshygiëne is een uitstekende mogelijkheid om de risico’s op de werkvloer te beheersen. Een HACCP cursus voor uw medewerkers voorziet hierin.

EU-platform voedselfraude

Ook de NVWA is op de hoogte dat de EC bezig is “een platform op te richten waarmee voedselfraude gemeld kan worden. “Het is nog niet bekend hoe dit eruit komt te zien. Hierover wordt overlegd in de werkgroep Food Fraud Network van de EC”, zegt de woordvoerder. In de wandelgangen is nog discussie of zo’n RASFF voor voedselfraude niet als een soort module valt te integreren in het reguliere RASFF-systeem.
 
Esther de Lange, opsteller van het voedselfrauderapport waarin zij pleit voor harde maatregelen, is al lang blij dat de oogkleppen af zijn bij de Europese Commissie en dat er beweging is in Brussel.

Regels voedselveiligheid

“Er is geen regel hoe voedselfraude het beste te bestrijden. Maar in ieder geval geen extra etiketteringsregels, Die extra regels geven juist meer rede om te frauderen. Meer regels betekent meer reden om ze te ontduiken”, vertelt de Europarlementariër die morgen één van de belangrijke sprekers is op het Food Event.
De Lange stelt: niet meer regels maar wel meer inspecties. Verder is het belangrijk om zicht te hebben wat er bijvoorbeeld bij een vleesproducent zicht te hebben wat ‘erin komt’ en ‘wat eruit gaat’.

“Er moet een belletje gaan rinkelen als er veel paard binnen komt en veel rund uit gaat.” Haar stokpaardje is inmiddels: slimmere en effectievere handhaving over grenzen heen met nationale voedselwaakhonden in de lead.

Rol FVO

Het Food en Veterinary Office (FVO) in Dublin heeft dan de rol van het meekijken met de nationale voedselautoriteiten. “Ze fungeren dan als controleur van de controleurs.” De Lange wil een proactieve rol van het Europese agentschap bijvoorbeeld in het opleiden van inspecteurs uit de lidstaten. Maar ook steviger optreden hoort daarbij: “De FVO is hard voor producten van buiten de EU, maar binnen de Unie hebben ze nog een te softe houding.”

Informatie voedselveiligheid

De informatie-uitwisseling binnen de EU is ook een punt van aandacht. “Europol en de EC vinden dat ze te weinig informatie uit Nederland krijgen. Nederland moet meer info gaan delen.” Het belang van handhaving over grenzen en informatie-uitwisseling moet niet onderschat worden. “De EU is een waterbed. Druk je in één lidstaat hard, dan vertrekken criminelen naar een ander EU-land.”

Bron: vmt.nlV-Kam Education werkt(e) onder andere voor:

Meer opdrachtgevers