Naleving BRZO-bedrijven onderzocht

3 september 2012

Meer grip

Na de brand bij Chemie-Pack en de misstanden bij Odfjell is er veel media- en politieke aandacht bij dit soort majeure risicobedrijven. Staatssecretaris Atsma heeft aangegeven op rijksniveau de grip op de veiligheidssituatie bij deze bedrijven te versterken en heeft daartoe vorig jaar een aantal "no regret" maatregelen aan de Tweede Kamer aangekondigd.

Primeur

Het LAT-bureau heeft voor het eerst op landelijke schaal informatie over de naleving en handhaving bij BRZO-bedrijven in kaart gebracht, middels de monitor ‘Naleving en handhaving BRZO-bedrijven 2011'. De rapportage vormt één van de no-regret maatregelen.

Effectieve handhaving

Bij 60% van de geïnspecteerde BRZO-bedrijven zijn overtredingen vastgesteld. Tegen vrijwel alle overtredingen wordt handhavend opgetreden. En die inzet blijkt effectief te zijn. Zo'n 60% van de overtredingen was op de peildatum van het onderzoek opgeheven, 3% nog niet. Bedrijven nemen de verantwoordelijkheid om de overtredingen ongedaan te maken. Van de resterende 37% kon geen uitsluitsel worden gegeven, omdat de hersteltermijn nog niet was verstreken of omdat er nog een beoordeling door het bevoegde gezag moest plaatsvinden.

Vervolg

De laatste informatie over de ontwikkelingen van het toezicht op majeure risicobedrijven zoals de vorming van zes risicovolle bedrijven RUD's en de ontwikkeling van een kenniscentrum is te vinden op www.latrb.nl/. Via deze homepage kunt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief, aanmelden voor een discussiegroep op LinkedIn voor mensen in het BRZO werkveld en de laatste nieuwtjes volgen via Twitter.

Bron: Infomil

BRZO audit

Voert u in uw organisatie BRZO interne audits uit? Volg dan de praktische interne audit cursus.


V-Kam Education werkt onder andere voor:

Meer opdrachtgevers