MVO Nederland publiceert trendrapport 2013

22 januari 2013

 

Het MVO-trendrapport biedt de bij MVO Nederland aangesloten bedrijven en brancheorganisaties houvast en richting bij toekomstige bedrijfs- en beleidsbeslissingen. "Onze ambitie is dat het Nederlandse bedrijfsleven wereldwijd wordt gezien als een inspirerend en toonaangevend voorbeeld van duurzaamheid", zei Willem Lageweg, directeur van MVO Nederland tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst van MVO Nederland. "Dat is goed voor onze nationale economie en dat is ook van belang voor mens en milieu."

Tien mvo-trends

De tien trends die MVO Nederland benoemt in het trendrapport zijn:

1. MVO wordt serious business - De toenemende urgentie van duurzaamheidsproblemen dwint tot een versnelling van mvo-inspanningen. Mvo verliest daarbij zijn vrijblijven karakter en wordt serious business.

2. Het bedrijf van de toekomst als een glazen huis - Het bedrijf van de toekomst is als een glazen huis waar iedereen naar binnen kan kijken. Wie in zijn glazen huis goed voor de dag wil komen neemt zelf het heft in eigen handen.

3. Ontwikkelingslanden als groeimarkt voor Nederlandse bedrijfsleven - Een groeiend aantal Nederlandse bedrijven waagt de sprong en gaat ondernemen in ontwikkelingslanden. "Logisch, want dit zijn de opkomende economieen", stelt het rapport.

4. Niet-financiële waarden worden geld waard - Steeds vaker klinkt de groep om onze economie anders in te richten: door niet-financiële en maatschappelijke factoren mee te nemen in de berekening van de kosten. De eerste bedrijven pakken de handschoen op en starten met de impactmeting.

5. Klein is het nieuwe groot- Wie niet sterk is, moet slim zijn. En dat zijn de, de talloze kleine lokale initiatieven die overal opkomen. De oude gedachte ‘think global, act local', zit in een stroomversnelling.

6. Bedrijven voeren ‘Mission Zero' aan - De gevolgen van de klimaatverandering waren dit jaar duidelijker dan ooit. We zullen onze CO2-uitstoot drastisch terug moeten brengen. Bedrijven nemen hierin her voortouw en gaan over op ‘Mission Zero'.

7. De samenleving is klaar voor de circulaire economie - In de samenleving ontwikkelt zich een trend gericht op delen en hergebruiken en plaats van bezitten en weggooien. De stijgende grondstofprijzen helpen ook een handje mee. Dit maakt de circulaire economie steeds aantrekkelijker voor bedrijven.

8. Ontwikkeling op de arbeidsmarkt verandert relatie werkgever en werknemer - Ook al is de werkloosheid nu al hoog, de beroepsbevolking zal straks fors dalen. Een dilemma voor ondernemers. Tegelijkertijd transformeert werk zich steeds meer tot een ‘way of life'. Dit heeft allerlei gevolgen voor onze manier van werken en leven.

9. ‘Gezonde' bedrijven zijn in opkomst - De transitie naar een toekomstbestendig zorgsysteem is alleen mogelijk als we meer inzetten op preventie en gezondheid in plaats van op ziekte en genezing. Daarom zal het thema gezondheid steeds een grotere rol gaan spelen binnen bedrijven.

10. Nederlandse duurzame innovatiekracht voedt straks de wereld - Wereldwijd lijden 870 miljoen mensen honger. Nederlandse bedrijven hebben veel kennis over grootschalige productie, verwerking, distributie en verpakking van voedsel. Zij kunnen daarmee een belangrijke bijdrage leveren aan het oplossen van voedselproblematiek.

Bron: vmt.nl

MVO cursus

Wilt u meer weten over maatschappelijk verantwoord ondernemen? Schrijf u nu in voor de MVO cursus!V-Kam Education werkt onder andere voor:

Meer opdrachtgevers