Modernisering Ziektewet treft werkgevers met tijdelijke krachten

12 oktober 2012

Dat stelt risicoadviseur en verzekeringsmakelaar Aon. ‘De wet Modernisering Ziektewet schrijft voor dat de werkgeverspremie voor de Ziektewet afhankelijk wordt van de daadwerkelijke instroomcijfers per organisatie en dat deze niet meer per sector wordt vastgesteld. Dat houdt in dat hoe hoger het verzuim van de medewerkers met een tijdelijk contract is, hoe meer premie de werkgever moet afdragen', aldus Aon.

Nu betalen werkgevers alleen het loon door gedurende de looptijd van het tijdelijke contract. Vanaf 2014 worden werkgevers ook belast met het toerekenen van de ziektewetuitkering die een zieke tijdelijke werknemer ontvangt na het aflopen van het contract. De overheid wil op deze manier 270 miljoen euro bezuinigen.

Weinig aandacht voor werkgevers

Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wil met de nieuwe wet verzuim- en schadebeheersing een hogere prioriteit geven binnen het bedrijfsleven. Volgens Aon is bij de behandeling van het wetsvoorstel in de Tweede Kamer vrijwel alle aandacht uitgegaan naar de gevolgen hiervan voor de werknemers. Opvallend is dat er bijna geen vragen zijn gesteld over de gevolgen voor werkgevers en de mogelijkheden die zij hebben om nu iets aan de reeds ontstane schade te doen.

Gevolgen WGA-uitkering

De wet heeft volgens Aon ook gevolgen voor de premie die werkgevers betalen voor WGA-uitkeringen. ‘Werknemers, die na twee ziektejaren arbeidsongeschikt blijven, krijgen, afhankelijk van de mate van arbeidsongeschiktheid, een WGA-uitkering. Waren bedrijven eerst alleen verantwoordelijk voor de WGA-kosten voor vaste werknemers, nu draaien ze ook op voor de kosten voor zieke werknemers met een tijdelijk arbeidscontract. Deze ontwikkeling betekent dat een hoger ziekteverzuim bij een werkgever ook resulteert in een hogere premie. Maar, andersom geldt ook: een lager verzuim resulteert in minder premie'.

De wetgeving gaat in per 2014, maar kan al gevolgen hebben op ziektegevallen vanaf 1 januari 2010. Volgens Aon is het van groot belang dat werkgevers een administratie bijhouden van werknemers die ziek uit dienst zijn gegaan of die in de toekomst ziek uit dienst gaan.

Bron: Gids voor Personeelsmanagement

Preventiemedewerker

Wilt u meer weten over arbowetgeving, ziekteverzuimbegeleiding en preventie, schrijf u dan in voor de praktische cursus preventiemedewerker.V-Kam Education werkt onder andere voor:

Meer opdrachtgevers