Update Covid-19

Trainingen gaan door! Zowel live als in onze online classroom. Let op het toegangsbewijs. Lees verder.. Lees meer

Vijf tips voor het voorkomen van arbeidsongevallen

9 november 2021

Vijf tips voor het voorkomen van arbeidsongevallen


Het aantal ongelukken op het werk groeide de afgelopen jaren hard. Maar volgens de Inspectie SZW is dat aantal sinds Corona een stuk lager. De daling komt natuurlijk door alle maatregelen, zoals thuiswerken. Die positieve lijn willen we graag vasthouden. Kan dat? En zo ja; hoe kun jij daar zelf aan bijdragen? Wij geven je 5 tips.

Tip 1: check de machineveiligheid

Wil je ongelukken voorkomen, dan is het belangrijk om de machineveiligheid kritisch onder de loep te nemen. Vooral als je in een kleiner bedrijf werkt is dit een belangrijk aandachtspunt. Uit het Jaarverslag 2020 van de Inspectie SZW blijkt namelijk dat juíst bij kleinere bedrijven een ongeval met machine(s) op de loer ligt.

Ook bedrijven in de afvalverwerking, bouw, industrie, landbouw, bosbouw en visserij hebben een verhoogde kans op een ongeluk met machines.* Wist je trouwens dat slachtoffers vaak jonge mensen tussen 15 en 24 jaar óf werknemers van 55 jaar of ouder zijn? Opvallend is dat het vaker om uitzendkrachten gaat.

Dit soort wetenswaardigheden zijn van grote waarde, omdat je zo heel gericht vragen kunt stellen binnen je bedrijf, zoals: 

  • Zijn de maatregelen omtrent machineveiligheid duidelijk voor directe gebruikers én schoonmakers etc. ?
  • Lopen jongeren óf ouderen een groter risico in je bedrijf en waarom?
  • Hoe is de instructie van uitzendkrachten: is er een taalbarrière en zijn ze als ‘buitenstaander’ op de hoogte van de regels in het bedrijf?

Ongelukken met machines ontstaan vaak door het betreden van de gevarenzone of mankementen aan de fysieke afscherming. In bijna de helft van de ongelukken gaat het om een combinatie van deze twee. Daarom is het ook belangrijk om te kijken naar de bescherming van de locatie zelf. Denk bijvoorbeeld aan waarschuwingsborden, maar ook aan hekwerken of afscheidingen.

Tip 2: voorkom het risico op ‘vallen van hoogte’

Het tweede type ongeval dat specifieke aandacht nodig heeft is het ‘vallen van hoogte’. In 2020 was dit het tweede, meest voorkomende bedrijfsongeval volgens de Inspectie SZW.

Als een van je medewerkers valt van hoogte, loopt hij of zij vaak zwaar letsel op. In een kwart van de bijna 100 ongelukken ontstaat er blijvend letsel. Meestal gaat het bij dit type ongeval om het vallen van een ladder, trapje of opstapje. Dit kan komen door het verlies van balans, uitglijden of struikelen. Ook het ontbreken van de randbeveiliging is een risico.

Wil je dit soort ongevallen voorkomen? Dan is het belangrijk dat jij jezelf de volgende vragen stelt: 

  • Is het voor personeel duidelijk wanneer ze een trap of opstapje moeten gebruiken en wanneer ze beter voor een steiger kunnen kiezen?
  • Dragen ze de juiste schoenen, hebben de trappen of opstapjes gebreken, is het duidelijk hoe de trap veilig neergezet kan worden?
  • Hebben hoger gelegen locaties een goede randbeveiliging?
  • Móeten alle werkzaamheden op hoogte worden uitgevoerd of kan er werkvoorbereiding op de grond plaatsvinden?

Heb je dit soort aandachtspunten helder in beeld? Dan wordt het een stuk makkelijker de veiligheid in je bedrijf concreet te verbeteren. Vaak zijn het juist de kleine maatregelen die grote schade helpen voorkomen.

Tip 3: wees je bewust van ‘nieuwe arbeidsgevaren’.

Heb je binnen jouw bedrijf te maken met thuiswerkers of mensen die gedeeltelijk thuiswerken? Hou dan ook rekening met de zogeheten ‘nieuwe vormen van arbeidsgevaar’. In het jaar 2020 kwamen er in de informatie- en communicatiesector aanzienlijk meer meldingen binnen dan voorgaande jaren.

Dit komt voor een groot deel door de gevolgen van de coronapandemie. Veel mensen werkten in 2020 thuis en zullen dit de komende tijd (gedeeltelijk) blijven doen. Het thuiswerken zorgt voor andere soorten arbeidsrisico’s.

Werknemers krijgen bijvoorbeeld stressklachten door de lastige combinatie tussen werk en privé. Ze kunnen ook een stukje afleiding missen; het gevoel ‘even buiten de deur te zijn’. Ook zijn de ergonomische-, technische- en geluidsomstandigheden thuis vaak slechter dan op kantoor. Het gevolg? Minder werkplezier en minder lichamelijk comfort.

Wil je ervoor zorgen dat je medewerkers letterlijk én figuurlijk lekker in hun vel zitten? Dan zul je dus ook het thuiswerken moeten meenemen als mogelijk arbeidsrisico. Hoe kun je ervoor zorgen dat het thuiswerken verantwoorder en veiliger wordt en welke concrete middelen kun je inzetten om thuiswerkers op de juiste manier op weg te helpen?


Tip 4: houd je RI&E actueel 

Wil je het risico op ongelukken beperken? Dan kun je niet zonder een  Risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E). Deze RI&E moet actueel zijn. Daarom is het goed om ook de nieuwe coronarisico’s in de RI&E op te nemen, zoals:

  • Welke coronarisico’s zijn er in je organisatie?
  • Op welke plaatsen in je organisatie komen deze risico’s voor?
  • Welke maatregelen heb je genomen om het risico op besmetting en verspreiding te beperken?

Ook de extra risico’s die ontstaan als gevolg van corona horen thuis in deze RI&E. Denk bijvoorbeeld aan de nieuwe risico’s van het thuiswerken. Of de impact van tijdelijke uitzendkrachten in plaats van vast personeel.

Misschien heeft jouw bedrijf bezuinigingen gedaan die impact hebben op de veiligheid? Alles wat invloed kan zijn is van belang voor de RI&E. Want een RI&E is pas écht van waarde als hij actueel en volledig is! 

Tip 5: neem verantwoordelijkheid voor veiligheid

Een RI&E alleen is niet genoeg. Om het aantal ongelukken terug te dringen moet je het beleid ook echt opzetten, toetsen en verbeteren. Dát is de taak van de preventiemedewerker. Als preventiemedewerker zorg je voor veilige en gezonde arbeidsomstandigheden op de werkvloer.

Heeft jouw bedrijf nog geen preventiemedewerker of heb jij zélf behoefte aan de juiste kennis en skills? Dan is de cursus preventiemedewerker een slimme keus. Dit vormt de eerste stap richting een veiliger en gezonder bedrijf. Zo zorg je voor minder arbeidsongevallen én zet je de positieve ontwikkeling van 2020 voort!

Bronnen:
Inspectie SZW: betere preventie van arbeidsongevallen is noodzakelijk
SZW
2020: minder bedrijfsongevallen door coronapandemie | NIBHVV-Kam Education werkt(e) onder andere voor:

Meer opdrachtgevers