Update Covid-19 maatregelen. Trainingen gaan door in onze online classroom!

Lees meer

Minder inspecties, hoge boetes

2 december 2013

Preventiemedewerker cursus

Uw medewerkers zijn het belangrijkste kapitaal, investeer daarom in hun veiligheid. Schrijf u vandaag nog in voor de preventiemedewerker cursus van V-Kam Education!

De Inspectie SZW heeft net 40 waarschuwingen de deur uitgedaan. En inspecteur-generaal Jan van den Bos hoopt dat het daarbij zal blijven. "Het gaat om hardnekkige overtreders in allerlei hoge-risicosectoren. Als die hun leven niet beteren, krijgen ze te maken met zware sancties. In het uiterste geval kunnen we die bedrijven zelfs 3 maanden stilleggen. Dat betekent natuurlijk nogal wat in deze tijden, en ik hoop dat het niet zover komt. Maar ik sluit het niet uit."

Van den Bos presenteerde op 25 november het jaarplan 2014 van de Inspectie SZW. En het bovenstaande verhaal illustreerde de rode draad daarin: ook volgend jaar treedt de Inspectie waar nodig hard op – maarzij richt haar pijlen vooral op de hoogrisicobranches. Want zij moet keuzes maken,noodgedwongen.
Nee, dat komt niet in de eerste plaats door bezuinigingen – hoewel de Inspectie het in 2014 met 36 fte minder moet doen. "‘Daar wil ik me niet achter verschuilen’, zegt Bos. "Want dat is niet de voornaamste reden voor die keuzes. Belangrijker is datde problematiek waarmee we te maken krijgen, steeds gecompliceerder wordt. Door de economische crisis worden de overtredingen bijvoorbeeld zwaarder. En zware overtredingen zijn gewoon veel lastiger aan te pakken dan lichte."

Branches

Lastiger misschien, maar het moet natuurlijk wel gebeuren. En dus concentreert de Inspectie zich op branches waar in het verleden veel misstanden werden geconstateerd. "Je kunt denken aan de champignonteelt", zegt Van den Bos. "Natuurlijk, in Nederland heb je nu twee keurmerken, en na alle publicitaire aandacht eind vorig jaar werden de supermarkten selectiever. Maar toch, driekwart van de champignons worden nog steeds geproduceerd door dat ene kwart van de bedrijven waar iets mee aan de hand is.”
Maar de champignonteelt vormen zeker niet het enige aandachtsgebied, benadrukt Van den Bos. "Overal waar wordt geoogst, zie je veel prijsconcurrentie, en dat gaat vaak ten koste van zaken als arbeidsomstandigheden.En bij een sector als de Schoonmaak spelen weer andere problemen. Daar zien we een hoge werkdruk, een lage betaling, regelrechte uitbuiting. Vaak is dat toe te schrijven aan malafide uitzendbureaus."

Uitzendbureaus

Die malafide uitzendbureaus vormen een hardnekkig probleem. Logisch, zou je zeggen, gezien het vluchtige ondernemerschap, de complexiteit van de malafide constructies en het internationale karakter. Maar zo logisch vindt Van den Bos het niet, want er is één ding dat hij niet begrijpt. "Waarom gaan werkgevers met dit soort uitzendbureaus in zee? Ik zou het risico niet willen nemen. Als de Inspectie stuit op wantoestanden, is de werkgever aansprakelijk. In geval van illegaliteit betaalt hij € 12.000,- boete per werknemer en dat kan bij een volgende overtreding oplopen tot € 36.000 per werknemer."
U hoort het: de overheid snijdt dan misschien in het aantal inspecteurs, de boete-bedragen dalen niet mee. Integendeel, vanaf begin dit jaar geldt de Wet aanscherpinghandhaving en sanctionering SZW-wetgeving. Als gevolg daarvan gingen de boetes omhoog, met name bij recidive. Bracht de Inspectie in 2012 nog een totaalbedrag van 7,6 miljoen euro in rekening, in 2013 steeg dat al naar 10,1 miljoen.

Naming and shaming

Tot slot, de Inspectie SZW pakt notoire overtreders dus hard aan. Is er binnen die aanpak ook plaats voor namingandshaming. Hoe staat het met de top 50-lijst van hardnekkige overtreders, waarvan vorig jaar al werd aangekondigd dat die op termijn openbaar zou worden gemaakt? “Per 1 januari worden samenvattingen van inspectierapporten in het kader van BRZO inspecties gepubliceerd”, zegt Van den Bos. “Maar ik zou zelf nog wel een stap verder willen gaan. Nu is de regel dat we alle informatie voor ons zelf houden tenzij er goede redenen zijn om dat niet te doen. Ik zou het willen omdraaien: we maken informatie openbaar tenzij dat echt niet kan. Aan de andere kant, wij zijn natuurlijk een overheidsinstelling, dus moeten wij daar erg voorzichtig in zijn.”

Bron: arboonline.nlV-Kam Education werkt onder andere voor:

Meer opdrachtgevers