Update Covid-19 maatregelen.

Trainingen gaan door! Zowel live als in onze online classroom. Lees meer

Inspectie SZW : Minder aandacht voor klassieke arborisico's in 2014

3 oktober 2013

Meer weten over het werk en de rol van de preventiemedewerker? Volg de Preventiemedewerker opleiding van V-kam Education.

De Inspectie Major Hazard Control (MHC) gaat over het toezicht op bedrijven met een grote hoeveelheid gevaarlijke stoffen. Deze bedrijven vallen vanuit het Besluit risico’s zware ongevallen 1999 (Brzo) in de zwaarste risicocategorie. MHC gaat intensiever aandacht geven aan een beperkt aantal bedrijven die de regelgeving herhaald overtreden. Van de circa 420 bedrijven die onder het Brzo-regime vallen zal de Inspectie er actief circa 275 inspecteren.

Bron: arboportaalV-Kam Education werkt(e) onder andere voor:

Meer opdrachtgevers