Meerjarenplan ISZW: 'Meer aandacht voor notoire overtreders'

5 oktober 2012

De Inspectie intensiveert het (systeem)toezicht op de grote-risicobedrijven in lijn met de aanpak van notoire overtreders. Dit komt door de veiligheidsprestaties van een aantal grote-risicobedrijven, de bevindingen bij onder andere de brand bij Chemie-Pack in Moerdijk en bij Odfjell in Rotterdam. Hierdoor is wel minder capaciteit voor het reguliere inspectieprogramma vangrote-risicobedrijven beschikbaar is.

Het toezicht op aanvullende voorschriften risico-inventarisatie en -evaluatie en de beperking van zware ongevallen met gevaarlijke stoffen (ARIE-regeling) is vervallen. Het toezicht wordt ondergebracht in de reguliere Arbotoezicht. Daarnaast is toezicht op naleving van arbozorgverplichtingen (zoals RI&E, BHV, contracten met arbodiensten) een belangrijk onderwerp. Vanaf 2013 zal de Inspectie dit thematisch aanpakken.

Bron: SZW

Preventiemedewerker cursus

Meer weten over de RI&E, inspectie SZW en de Arbowet? Volg de praktische preventiemedewerker cursus!V-Kam Education werkt onder andere voor:

Meer opdrachtgevers