Meer meldingen van beroepsziekten

19 oktober 2012

Dat blijkt uit een rapport van het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCvB). Aandoeningen van spieren en gewrichten staan op de tweede plaats qua aantal meldingen. Vooral mensen die werken in de bouw, vervoer, opslag en industrie hebben hier last van. Werknemers van 51 jaar en ouder zijn goed voor de helft van de beroepsziektemeldingen.

Volgens de onderzoekers zijn er aanwijzingen dat werkfactoren zoals stress, ploegendienst en beroepsmatige blootstelling aan oplosmiddelen de kans op diabetes type 2 vergroten. Dit soort suikerziekte is dan weer een belangrijke risicofactor voor hart en vaatziekten.

Vorig jaar kwamen er twee keer zo veel meldingen binnen van werkgerelateerde astma en van aandoeningen aan de bovenste luchtwegen. Maar dat komt volgens de onderzoekers vooral omdat specifiek hiervoor veel meer aandacht is binnen de bakkerssector.

Het rapport is opgesteld in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Bron: ANP

Preventiemedewerker

Wilt u meer weten over arbowetgeving, ziekteverzuimbegeleiding en preventie, schrijf u dan in voor de praktische cursus preventiemedewerker.V-Kam Education werkt onder andere voor:

Meer opdrachtgevers