Update Covid-19 maatregelen.

Trainingen gaan door! Zowel live als in onze online classroom. Lees meer

Meer gevaarlijke bedrijven voldoen

16 mei 2013

Vergunningen

Vorige maand werd een rapport van de inspectie openbaar over de situatie in 2012. Daarin stond dat 108 bedrijven nog steeds niet alle regels naleefden. Mansveld heeft vandaag een lijst naar de Tweede Kamer gestuurd die loopt tot april dit jaar. Daaruit blijkt dat 62 bedrijven vorige maand nog steeds niet aan de brandveiligheidseisen voldeden.

Bij 30 installaties ontbrak de juiste vergunning of een inspectierapport. Bij 32 andere bedrijven voldoet de brandblusinstallatie niet volledig aan de eisen van het ontwerp, de aanleg of het onderhoud. De overige leven de regels inmiddels na.

Garanties

Volgens Mansveld ontbreken garanties op spoedige naleving, omdat het "de meest weerbarstige situaties" betreft. Sommige bedrijven moeten verouderde brandblusinstallaties vervangen, wat investeringen vergt en soms een wijziging van de vergunning. Dat kan lang duren, onder meer omdat veel partijen bij betrokken zijn, zegt de staatssecretaris.

Bron: NOSV-Kam Education werkt(e) onder andere voor:

Meer opdrachtgevers