Update Covid-19 maatregelen.

Trainingen gaan door! Zowel live als in onze online classroom. Lees meer

Managementtrends in 2015

23 maart 2015

Ook in 2015 zullen veel gesprekken in de boardrooms gaan over onderwerpen als goed bestuur, risico’s en kansen voor de organisatie, compliance met wetgeving, de wensen van belangrijke stakeholders, duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Eigenlijk draait het allemaal om de vraag: hoe gaan we om met alle ontwikkelingen in onze omgeving die het succes van onze organisatie kunnen beïnvloeden en hoe zorgen we ervoor dat we onze strategie vertalen naar de juiste acties? Wat is de basis voor onze maatschappelijke ‘license to operate’ en hoe werken management en werkvloer eendrachtig samen om die te behouden en te verbreden?

De uitdagingen voor een ondernemer in de 21e eeuw liegen er niet om: toenemende concurrentie in een mondiaal perspectief, complexe productieketens met groeiende onderlinge afhankelijkheid, schaarse grondstoffen, een krimpende arbeidsmarkt en de klimaatproblematiek, om er maar enkele te noemen. Hij moet voor steeds meer onderwerpen en stakeholders aantonen dat hij zijn zaken op orde heeft en in staat is om voortdurend betere prestaties te leveren. Een organisatie moet de voor haar relevante trends signaleren en daar de strategie en uitvoering op aanpassen. Ook moet zij rekening houden met de wensen en verwachtingen van een steeds breder palet aan stakeholders. Klanten eisen niet meer alleen aantoonbare kwaliteit van geleverde producten en diensten, maar vragen steeds vaker ook om aandacht voor het milieu en om bedrijfscontinuïteit. Overheden en maatschappelijke organisaties willen weten hoe het staat met veiligheid, duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Eigen werknemers en vakorganisaties vragen aandacht voor veilige en gezonde werkomstandigheden. En aandeelhouders en kredietverstrekkers, ten slotte, zijn geïnteresseerd in de waarde van hun investering in relatie tot de prestaties van het bedrijf. Waar voorheen de klant met zijn eisen aan het product centraal stond, moet een organisatie zich straks ook afvragen wat andere stakeholders belangrijk vinden bij de 'kwaliteit' van de producten en diensten die de organisatie levert

KAM coördinator opleiding

Wilt u meer weten over normen en kwaliteitsmanagement? Schrijf u nu in voor de praktische KAM coördinator opleiding van V-Kam Education!

Integraal risico- en compliancemanagement

Managementsystemen die zijn gebaseerd op internationale normen zoals ISO 9001 en ISO 14001, zijn een goede basis om de randvoorwaarden voor succesvol ondernemen in te vullen en als een betrouwbare zakenpartner te worden gezien. Die managementsystemen moeten dan wel de hiervoor geschetste uitdagingen aankunnen en beter aansluiten op de trend van integraal risico- en compliancemanagement.

Lees verder in de Trendbijlage 2015 van vakblad Kwaliteit in Bedrijf waarin Annemarie de Jong, Dick Hortensius, Rene Gouwens hun visie geven op de nieuwe ISO-normen en Managementtrends in 2015

Blog: nen.nl


V-Kam Education werkt(e) onder andere voor:

Meer opdrachtgevers