Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO)

30 januari 2013

Meer informatie in de MVO cursus

Wilt u meer weten over maatschappelijk verantwoord ondernemen? Schrijf u nu in voor de MVO cursus!

 

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (of duurzaam ondernemen) gaat om activiteiten die niet in wetgeving staan. Wel zijn er internationaal erkende normen en richtlijnen voor MVO, zoals:

  • De OESO-richtlijnen;
  • ISO 26000;
  • De ILO-normen.

 

MVO-richtlijnen bevatten afspraken binnen een groep bedrijven en andere betrokkenen (overheden of niet-gouvernementele organisaties, ngo's).

Keurmerken en certificaten
Wilt u uw MVO-activiteiten zichtbaar maken? Dan kunt u gebruikmaken van een keurmerk of certificaat. De MVO-proof tool laat zien op welke manieren u uw MVO-prestaties zichtbaar kunt maken.

Productgerelateerde keurmerken
Deze hebben betrekking op een product of dienst. Het keurmerk komt op de verpakking van het product of wordt vermeld bij de marketing van de dienst. Bijvoorbeeld Forest Stewardship Council (FSC) of UTZ CERTIFIED.

Themaspecifieke keurmerken
Deze gaan over bepaalde thema's, zoals eerlijke handel of CO2-uitstoot. Ze kunnen gelden voor bedrijven en voor bepaalde producten. Bijvoorbeeld het Max Havelaar Keurmerk of Milieukeur.

Algemene MVO-keurmerken
Deze gaan over het MVO-gehalte van het hele bedrijf: MVO Prestatieladder, Keurmerk NL MVO, IMA MVO Norm en De MVO-Wijzer.

Hoe kunt u de duurzaamheid van uw bedrijf bepalen?
Wilt u de duurzaamheid van uw bedrijf scoren? Dat kan met de Duurzaamheid Quick Scan van Stichting Syntens.

Duurzaam inkopen door overheden
Als u producten of diensten aan de overheid levert, hoeven deze niet MVO-gecertificeerd te zijn. Wel nemen (lokale) overheden vaak duurzaamheidseisen mee in het aanbestedingstraject. Voor 45 productgroepen hanteert de overheid bepaalde duurzaamheidseisen. Deze eisen staan in criteriadocumenten. De overheid herziet het duurzaam inkoopbeleid.

Bron: antwoordvoorbedrijven.nlV-Kam Education werkt onder andere voor:

Meer opdrachtgevers