Inleveren kopie legitimatiebewijs bij een VCA/SOG examen

21 maart 2013

Uitzondering privacywet

De privacywet maakt ten aanzien van het mogen innemen van kopie-id bewijzen de uitzondering dat indien er “een legitiem doel” gedefinieerd is, dit is toegestaan. Het legitieme doel bij examinering is het verstrekken van een waardedocument.

Het afleggen van een examen is bedoeld om bij goed gevolg een diploma of certificaat te verstrekken. Het diploma of certificaat is een waardedocument dat uitsluitend waarde heeft op het moment dat de persoonsgegevens identiek zijn aan de gegevens die op een officieel id-bewijs zijn vermeld.

De privacywet stelt de voorwaarde dat uitsluitend de relevante informatie mag worden verzameld/bewaard. Dit betekent dat het BSN nummer en de foto onherkenbaar gemaakt dienen te worden. Dit kan ook al door de kandidaat bij aflevering van de kopie worden gedaan. De kandidaat kan ook het id-bewijs op 101-120% kopiëren waardoor er met de kopie niets illegaals kan worden gedaan. De kopie heeft geen originele omvang meer en kan ook niet meer ongeschonden tot het originele formaat zonder afwijkingen worden teruggebracht.

Examen en kopie legitimatiebewijs

Het is bij VCA en SOG examens procedure dat kandidaten voor de start van het examen een kopie van het legitimatiebewijs moeten inleveren om aan het examen te mogen deelnemen en het diploma of certificaat te kunnen verkrijgen. Het door examencentra weigeren van kandidaten die geen kopie van het legitimatiebewijs inleveren is in het kader van de voorgeschreven procedure terecht.

Bron: vcaexamenbank

Ook veilig werken?

Schrijf u nu in voor de praktische VCA cursus!


V-Kam Education werkt onder andere voor:

Meer opdrachtgevers